Search results

 1. 1.
  0326967 - MBÚ 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ahmad, Jawid Nazir - Osička, Radim - Šebo, Peter
  Expresní vektor, pET28b ABD-TolA-223, kódující interferon gama vazebný protein odvozený z albumin-vázající domény proteinu G bakterie Streptococcus G148.
  [Expression vector, pET28b ABD-TolA-223, coding interferon gamma binding protein derived from the albumin binding domain of protein G of Streptococcus G148.]
  Internal code: pET28b ABD-TolA-223 ; 2009
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci proteinu vázajícího interferon gama
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : pET28b ABD-TolA-223
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173884
   
   
 2. 2.
  0326951 - MBÚ 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ahmad, Jawid Nazir - Osička, Radim - Šebo, Peter
  Expresní vektor, pET28b ABD-TolA-261, kódující interferon gama vazebný protein odvozený z albumin-vázající domény proteinu G bakterie Streptococcus G148.
  [Expression vector, pET28b ABD-TolA-261, coding interferon gamma binding protein derived from the albumin binding domain of protein G of Streptococcus G148.]
  Internal code: pET28b ABD-TolA-261 ; 2009
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci proteinu vázajícího interferon gama
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : pET28b ABD-TolA-261
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173874
   
   
 3. 3.
  0326950 - MBÚ 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ahmad, Jawid Nazir - Osička, Radim - Šebo, Peter
  Expresní vektor, pET28b ABD-TolA-262, kódující interferon gama vazebný protein odvozený z albumin-vázající domény proteinu G bakterie Streptococcus G148.
  [Expression vector, pET28b ABD-TolA-262, coding interferon gamma binding protein derived from the albumin binding domain of protein G of Streptococcus G148.]
  Internal code: pET28b ABD-TolA-262 ; 2009
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci proteinu vázajícího interferon gama
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : pET28b ABD-TolA-262
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173873
   
   
 4. 4.
  0326949 - MBÚ 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ahmad, Jawid Nazir - Osička, Radim - Šebo, Peter
  Expresní vektor, pET28b ABD-TolA-275, kódující interferon gama vazebný protein odvozený z albumin-vázající domény proteinu G bakterie Streptococcus G148.
  [Expression vector, pET28b ABD-TolA-275, coding interferon gamma binding protein derived from the albumin binding domain of protein G of Streptococcus G148.]
  Internal code: pET28b ABD-TolA-275 ; 2009
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci proteinu vázajícího interferon gama
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : pET28b ABD-TolA-275
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173872
   
   
 5. 5.
  0326948 - MBÚ 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ahmad, Jawid Nazir - Osička, Radim - Šebo, Peter
  Expresní vektor, pET28b ABD-TolA-288, kódující interferon gama vazebný protein odvozený z albumin-vázající domény proteinu G bakterie Streptococcus G148.
  [Expression vector, pET28b ABD-TolA-288, coding interferon gamma binding protein derived from the albumin binding domain of protein G of Streptococcus G148.]
  Internal code: pET28b ABD-TolA-288 ; 2009
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci proteinu vázajícího interferon gama
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : pET28b ABD-TolA-288
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173871
   
   
 6. 6.
  0312751 - MBÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Osička, Radim - Staněk, Ondřej - Šimšová, M. - Sedláčková, P.
  Expresní vektor pro produkci mykobakteriálního antigenu Tb7.7 v E. coli.
  [Expression vector for bacterial production of mycobacterial antigen Tb7.7.]
  Internal code: Tb7.7 ; 2008
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro expresi a produkci rekombinantního antigenu
  Economic parameters: Produkce rekombinantního proteinu pro pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : Recombinant antigen Tb7.7
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163732
   
   
 7. 7.
  0312749 - MBÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Osička, Radim - Sadílková, Lenka - Linhartová, Irena - Šebo, Peter
  Expresní vektor, pSPM-His, kódující samoštěpitelný afinitní modul odvozený z proteinu FrpC bakterie Neisseria meningitidis určený pro jednostupňovou purifikaci rekombinantních proteinů na Ni-NTA agarose.
  [Expression vector, pSPM-His, coding self-processing affinity module derived from the FrpC protein of Neisseria meningitidis for single-step purification of free recombinant proteins on Ni-NTA agarose.]
  Internal code: pSPM-His ; 2008
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci a následnou purifikaci rekombinantních proteinů
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : pSPM-His
  Subject RIV: EC - Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163730
   
   
 8. 8.
  0312747 - MBÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Osička, Radim - Sadílková, Lenka - Linhartová, Irena - Šebo, Peter
  Expresní vektor, pSPM-CBD, kódující samoštěpitelný afinitní modul odvozený z proteinu FrpC bakterie Neisseria meningitidis určený pro jednostupňovou purifikaci rekombinantních proteinů na chitinové matrici.
  [Expression vector, pSPM-CBD, coding self-processing affinity module derived from the FrpC protein of Neisseria meningitidis for single-step purification of free recombinant proteins on chitin beads.]
  Internal code: pSPM-CBD ; 2008
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci a následnou purifikaci rekombinantních proteinů
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : pSPM-CBD
  Subject RIV: EC - Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163728
   
   
 9. 9.
  0312744 - MBÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Osička, Radim - Staněk, Ondřej - Šimšová, M. - Sedláčková, P.
  Myší hybridomové linie produkující monoklonální protilátky rozpoznávající lidský cytokin IFNg.
  [Mouse hybridoma cell lines producing monoclonal antibody that recognizes human cytokine IFNg.]
  Internal code: mAB-IFNg ; 2008
  Technical parameters: Myší hybridomové linie produkující monoklonální protilátky
  Economic parameters: Produkce anti IFNγ monoklonálních protilátek pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : mouse hybridoma cell lines producing * monoclonal antibody that recognizes human * cytokine IFNg
  Subject RIV: EC - Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163726
   
   
 10. 10.
  0312740 - MBÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Osička, Radim - Staněk, Ondřej - Šimšová, M. - Sedláčková, P.
  Myší hybridomové linie produkující monoklonální protilátky rozpoznávající mykobakteriální antigen CFP10.
  [Mouse hybridoma cell lines producing monoclonal antibody that recognizes mycobacterial antigen CFP10.]
  Internal code: mAB-CFP10 ; 2008
  Technical parameters: Myší hybridomové linie produkující monoklonální protilátky
  Economic parameters: Produkce anti CFP10 monoklonálních protilátek pro imunologická stanovení v ČR a na export
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : mouse hybridoma cell lines producing * monoclonal antibody that recognizes * mycobacterial antigen CFP10
  Subject RIV: EC - Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163722
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.