Search results

 1. 1.
  0543510 - MBÚ 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Janata, Jiří - Najmanová, Lucie - Vinšů, A. - Podzimek, Š.
  HOME (Software pro vyhodnocení sekvenační analýzy lidského orálního mikrobiomu).
  [HOME (Human oral microbiome evaluation software).]
  Internal code: HOME 1.0 ; 2021
  Technical parameters: aplikace na bázi Excel (MS Excel sešit s podporou maker), podrobné technické parametry zde https://mbucas.cz/wp-content/uploads/2021/06/Technick%C3%A1-dokumentace.pdf
  Economic parameters: Zlepšení prevence rozšířeného onemocnění dutiny ústní – parodontitidy. Software umožní snadné vyhodnocení sekvenačních dat ze vzorků z dutiny ústní a poskytne srozumitelný výstup pro lékaře i pacitenta – v důsledku může být pacient včas varován před nebezpečím vzniku parodontitidy, případně může lékař sledovat postup léčby i na úrovni mikrobiálního zastoupení
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV17-30753A
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : oral microbiome * dental care * evaluation of data
  OECD category: Microbiology
  https://mbucas.cz/vyzkum/biosynteza/laborator-biologie-sekundarniho-metabolismu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320705
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.