Search results

 1. 1.
  0470284 - MBÚ 2017 RIV cze P - Patent Document
  Cajthaml, Tomáš - Křesinová, Zdena - Mašín, P. - Žebrák, R. - Lhotský, O.
  Kmen houby Pleurotus ostreatus ED-1, použití tohoto kmene pro dočištění odpadních vod s obsahem endokrinních disruptorů, způsob dočištění odpadních vod s obsahem endokrinních disruptorů pomocí kmene houby Pleurotus ostreatus ED-1 a zařízení pro provádění tohoto způsobu.
  [Strain of Pleurotus ostreatus ED-1 fungus, use of the strain for additional treatment of waste water containing endocrine disruptors, method of additional treatment of waste water containing endocrine disruptors by using the strain of Pleurotus ostreatus ED-1 fungus, and apparatus for making the same.]
  2015. Owner: DEKONTA a.s. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 18.02.2015. Patent Number: 305031
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020804
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : endocrine disruptors * waste water treatment * funghal bioreactor
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305031.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268260
   
   
 2. 2.
  0442599 - MBÚ 2015 RIV cze P - Patent Document
  Innemanová, P. - Velebová, R. - Zhao, X. - Cajthaml, Tomáš - Křesinová, Zdena - Filipová, Alena - Slávik, B.
  Způsob biodegradační sanace znečištěné zeminy.
  [Biodegradable maintenance method of contaminated soil.]
  2014. Owner: DEKONTA a.s., Stehelčeves, CZ Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha , CZ. Date of the patent acceptance: 19.02.2014. Patent Number: 304378
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020106
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Bioremediation * biodegradation * bioaugmentation * polycyclic aromatic hydrocarbons * alochtonic culture
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1957052&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0245417
   
   
 3. 3.
  0435733 - MBÚ 2015 RIV cze P - Patent Document
  Innemanová, P. - Velebová, R. - Najmanová, P. - Hudcová, T. - Cajthaml, Tomáš - Čvančarová, Monika - Pokorná, Lenka
  Způsob extrakce polutantů, zejména slabě vázaných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) z půdního vzorku a zařízení pro provádění tohoto způsobu.
  [Process of extraction and instrumentation for release of weakly bound pollutants especially polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from soil samples.]
  2014. Owner: Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i.DEKONTA, a.s. Date of the patent acceptance: 02.01.2014. Patent Number: 304286
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020218
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : soil * Extraction cell * hexane
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1967520&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0239639
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.