Search results

 1. 1.
  0170516 - UEK-B 20000048 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Tříska, Jan - Cudlín, Pavel - Gabriel, Jiří - Baldrian, Petr
  Biomonitoring znečištění ovzduší pomocí dřevokazných hub a jehličí smrku ztepilého na příměstských, zemědělských a lesních plochách regionu Zlín.
  [Biumonitoring of air pollution by lichens, wood-inhabitating fungi and spruce needles in suburbon, rural and forest areas of region Zlin.]
  Era 2000. Brno: Tisk vydavatelství MU Brno, 2000 - (Holoubková, I.), s. 59-64. ISBN 80-210-2328-7.
  [ERA 2000. Brno (CZ), 12.03.2000-15.03.2000]
  R&D Projects: GA MŽP MR/340/1/96
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0067600
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.