Search results

 1. 1.
  0324836 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Papoušek, František - Kolář, František - Neckář, Jan
  Laboratorní zařízení pro inhalační anestézii potkanů a myší při měření a hodnocení funkce srdce.
  [Laboratory device for inhalation anesthesia of rats and mice for measurement and evaluation of heart function.]
  Internal code: InhalAnest ; 2007
  Technical parameters: Inhalační anestézie isofluranem v koncentraci 0 - 5% s průtokem vzduchu nebo kyslíku 0 - 10 ml/min., počáteční uspání bdělého zvířete (od myši až po dospělého potkana), průběžná anestézie během měření s regulací hloubky anestézie
  Economic parameters: 120000Kč
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : inhalation anesthesia * rat * mouse
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172439
   
   
 2. 2.
  0324597 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Neckář, Jan - Kolář, František - Charvát, P.
  Zařízení pro snímání elektrické aktivity srdce malých hlodavců.
  [Electronic device for recording of heart electric activity of small rodents.]
  Internal code: Snímací elektrody ; 2006
  Technical parameters: Systém umožňuje kvalitně monitorovat srdeční rytmus a jeho poruchy i při vysokých srdečních frekvencích (více jak 600/min)
  Economic parameters: do 10 000 Kč
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : heart * electric activity * arrhythmias
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172249
   
   
 3. 3.
  0324274 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Papoušek, František - Ošťádal, Bohuslav - Ošťádalová, Ivana - Neckář, Jan - Kolář, František
  Hypobarická komora s regulací teploty.
  [Hypobaric chamber with temperature control.]
  Internal code: Barokomora II ; 2006
  Technical parameters: V komoře lze snížit barometrický tlak až na hodnotu odpovídající 8000 m
  Economic parameters: Do 40 000 Kč
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : hypoxia * hypobaric chamber * regulation
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172020
   
   
 4. 4.
  0324272 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ošťádal, Bohuslav - Papoušek, František - Neckář, Jan - Kolář, František
  Normobarická hypoxická komora pro malá laboratorní zvířata.
  [Normobaric hypoxic chamber for small laboratory animals.]
  Internal code: Hypoxická komora ; 2006
  Technical parameters: Hypoxie je dosaženo pomocí generátorů firmy Hypoxico Inc. Nejvyšší stupeň hypoxie, kterého lze dosáhnout, odpovídá 9 % kyslíku
  Economic parameters: Do 1 000 000 Kč
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : continuous hypoxia * normobaric chamber * regulation
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172018