Search results

 1. 1.
  0324224 - FGÚ 2009 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Balková, P. - Ježková, J. - Hlaváčková, M. - Neckář, Jan - Staňková, B. - Kolář, František - Novák, F. - Nováková, O.
  Effects of dietary polyunsaturated fatty acids on myocardial and serum lipids in normoxic and chronically hypoxic rat heart.
  [Vliv diety obohacené o polynenasycené mastné kyseliny na srdeční a sérové lipidy v normoxickém a chronicky hypoxickém myokardu potkana.]
  Atherosklerosa 2008. Diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku. Praha: IV. interní klinika 1. LF UK Praha, 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-254-2834-4.
  [Atherosklerosa 2008. Praha (CZ), 10.09.2008-12.09.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : heart * chronic hypoxia * lipid diet
  Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171975
   
   
 2. 2.
  0044427 - FGÚ 2007 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Balková, P. - Nováková, O. - Ježková, J. - Neckář, Jan - Břeh, J. - Staňková, B. - Novák, F. - Ošťádal, Bohuslav - Kolář, František
  Effect of N-acetylcysteine on infarct size and PKC expression in rat heart adapted to chronic hypoxia.
  [Vliv N-acetylcysteinu na velikost infarktu a expresi proteinkinázy C v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii.]
  Atherosklerosa 2005. Praha: IV.interní klinika 1.LF UK, 2005, s. 1-6. ISBN 80-239-5545-4.
  [Atherosklerosa 2005. Diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku. Praha (CZ), 14.09.2005-16.09.2005]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : chronic hypoxia * oxidative stress * infarction
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137205
   
   
 3. 3.
  0044425 - FGÚ 2007 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Hlaváčková, M. - Balková, P. - Nováková, O. - Neckář, Jan - Kolář, František - Novák, F.
  Antioxidative enzymes and PKC in cardioprotection induced by chronic hypoxia: Influence of lipid diets.
  [Úloha antioxidačních enzymů a proteinkinázy C v kardioprotektivním působení chronické hypoxie: Vliv diety o různém lipidovém složení.]
  Atherosklerosa 2005. Praha: IV.interní klinika 1.LF UK, 2005, s. 37-41. ISBN 80-239-5545-4.
  [Atherosklerosa 2005. Diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku. Praha (CZ), 14.09.2005-16.09.2005]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : chronic hypoxia * proteinkinase C * heart
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137204
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.