Search results

 1. 1.
  0318281 - FGÚ 2009 DE eng A - Abstract
  Řeháková, Lenka - Klusoňová, Petra - Kolář, František - Borchert, Gudrun H. - Neckář, Jan - Pácha, Jiří
  Chronic intermittent hypoxia stimulates 11HSD2 in rat heart myocardium.
  [Chronická intermitentní hypoxie stimuluje 11HSD2 v myokardu potkana.]
  Workshop on Pre-receptor steroid metabolism as target for pharmacological treatment. Neuherberg: German Research Center for Environmental Health, 2008. P23-P23.
  [Workshop on Pre-receptor steroid metabolism as target for pharmacological treatment. 26.05.2008-28.05.2008, Neuherberg]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/07/0328; GA ČR(CZ) GA305/07/0875
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spo2 * corticosteroids * hypoxia
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0167739
   
   
 2. 2.
  0083875 - FGÚ 2008 GB eng A - Abstract
  Ravingerová, T. - Matejíková, J. - Neckář, Jan - Ivanová, M. - Barančík, M. - Kolář, František
  Antiarrhythmic protection by ischemic preconditioning does not require activation of Pi3k/Akt in the rat heart.
  [Antiarytmický účinek ischemického precomditioningu není zprostředkován aktivací Pi3k/Akt signální dráhy v myokardu potkana.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 42, č. 6 (2007), S9-S9. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [World Congress of the ISHR /19./. 22.06.2007-26.06.2007, Bologna]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/07/0875
  Grant - others: VEGA(SK) 2/5110/25; APVT(SK) 51-027404; APVV(SK) 02206
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : ischemic preconditioning * akt * arrhythmias
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146949
   
   
 3. 3.
  0083871 - FGÚ 2008 GB eng A - Abstract
  Balková, P. - Nováková, O. - Novák, F. - Neckář, Jan - Milerová, Marie - Kolář, František
  Effect of N-acetylcasteine on expression and activity of MnSOD in chronically hypoxic and normoxic rat hearts.
  [Vliv N-acetylcysteinu na expresi a aktivitu MnSOD v chronicky hypoxickém a normoxickém srdci potkana.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 42, č. 6 (2007), S191-S191. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [World Congress of the ISHR /19./. 22.06.2007-26.06.2007, Bologna]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/07/0875
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : MnSOD * hypoxia * cardioprotection
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146946
   
   
 4. 4.
  0083870 - FGÚ 2008 GB eng A - Abstract
  Hlaváčková, M. - Neckář, Jan - Nováková, O. - Kolář, František - Musters, R. - Novák, F.
  Subcellular redistribution of protein kinase c in chronically hypoxic rat heart.
  [Subcelulární redistribuce protein kinázy C v myokardu chronicky hypoxického potkana.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 42, č. 6 (2007), S188-S189. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [World Congress of the ISHR /19./. 22.06.2007-26.06.2007, Bologna]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/07/0875
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : chronic hypoxia * cardioprotection * PKC
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146945
   
   
 5. 5.
  0044516 - FGÚ 2007 RU eng A - Abstract
  Kolář, František - Neckář, Jan - Břeh, J. - Balková, P. - Novák, F. - Nováková, O. - Ošťádal, Bohuslav - Herget, J.
  Molecular mechanism of cardioprotection by chronic intermittent hypoxia.
  [Molekulární mechanizmy kardioprotektivního působení intermitentní výškové hypoxie.]
  Proceedings. Moscow, 2006. s. 146-147.
  [World Congress of the International Society for Adaptive Medicine (ISAM) /8./. 21.06.2006-24.06.2006, Moscow]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : chronic hypoxia * heart * protection
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137276
   
   
 6. 6.
  0044512 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstract
  Balková, P. - Nováková, O. - Ježková, J. - Neckář, Jan - Břeh, J. - Staňková, B. - Novák, F. - Ošťádal, Bohuslav - Kolář, František
  Effect of N-acetylcysteine on myocardial infarct size, PKC expression and phospholipid composition in rats adapted to chronic hypoxia.
  [Vliv N-acetylcysteinu na velikost infarktu, expresí proteinkinázy C a fosfolipidové složení v myokardu potkana adptovaného na chronickou hypoxii.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 14P-14P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant - others: GA UK(CZ) 153/2005/B-Bio
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : chronic hypoxia * myocardium * oxidative stress
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137273
   
   
 7. 7.
  0044508 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstract
  Hlaváčková, M. - Nováková, O. - Neckář, Jan - Kolář, František - Ošťádal, Bohuslav - Musters, R.J.P. - Novák, F.
  Effect of chronic hypoxia on subcellular localisation on PKC in rat myocardium.
  [Vliv chronické hypoxie na subcelulární distribuci protein kinázy C v myokardu potkana.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 22P-22P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant - others: GA UK(CZ) 110/2005/C
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : chronic hypoxia * myocardium * proteinkinase C
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137270
   
   
 8. 8.
  0044505 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstract
  Ravingerová, T. - Matejíková, J. - Strnisková, M. - Neckář, Jan - Andelová, E. - Barančík, M. - Kolář, František
  Activation of PI3-Kinase/Akt pathway protects rat heart against infarction, but is not involved in the antiarrhythmic effect of ischemic preconditioning.
  [Aktivace PI3/Akt kinázové signální dráhy snižuje velikost infarktu, ale neuplatňuje se v antiarytmickém působení ischemického preconditioningu.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 40P-40P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant - others: VEGA(SK) 2/6170/26; VEGA(SK) 2/5110/25; APVT(SK) 51-027404; ŠPVV(SK) SP51/0280900/0280901; ŠPVV(SK) SP51/028000/0280802
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : chronic hypoxia * preconditioning * cell signalling
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137267
   
   
 9. 9.
  0044499 - FGÚ 2007 GB eng A - Abstract
  Balková, P. - Nováková, O. - Novák, F. - Neckář, Jan - Milerová, Marie - Kolář, František
  Activity of MnSOD in chronically hypoxic rat heart: Effect of N-acetylcysteine.
  [Aktivita MN-SOD v chronicky hypoxickém myokardu potkana: Účinek N-acetylcysteinu.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 40, č. 6 (2006), s. 930-931. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [Annual Scientific Meeting of the European Section of the International Society for Heart Research /26./. 14.06.2006-17.06.2006, Manchester]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant - others: GA UK(CZ) 153/2005/B
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : heart * chronic hypoxia * antioxidant enzyme
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137263
   
   
 10. 10.
  0044494 - FGÚ 2007 GB eng A - Abstract
  Hlaváčková, M. - Neckář, Jan - Neveliková, L. - Nováková, O. - Kolář, František - Musters, R.J.P. - Novák, F.
  Expression and subcellular redistribution of PKC isoforms in chronically hypoxic rat heart.
  [Exprese a subcelulární distribuce izoforem protein kinázy C v myokardu chronicky hypoxických potkanů.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 40, č. 6 (2006), s. 930-930. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [Annual Scientific Meeting of the European Section of the International Society for Heart Research /26./. 14.06.2006-17.06.2006, Manchester]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant - others: GA UK(CZ) 110/2005/C
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : chronic hypoxia * heart * protein kinase C
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137259