Search results

 1. 1.
  0455279 - FGÚ 2016 RIV US eng M - Monography Chapter
  Kopecký, Jan
  Adipose tissue and fat cell biology.
  Lipids and skin health. New York: Springer International Publishing, 2015 - (Pappas, A.), s. 201-224. ISBN 978-3-319-09942-2
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 7E12073; GA ČR(CZ) GA13-00871S
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : adipose tissue * endocrine function * lipid mediators
  Subject RIV: FB - Endocrinology, Diabetology, Metabolism, Nutrition
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0255906
   
   
 2. 2.
  0323754 - FGÚ 2009 RIV US eng M - Monography Chapter
  Janovská, Petra - Kopecký, Jan
  Adipose Tissue-Muscle Interactions and the Metabolit Effects of n-3 LCPUFA – Implications for Programming Effects of Early Diet.
  [Interakce mezi tukovou tkání a svalem a metabolické efekty n-3 LCPUFA – Význam prvotní diety na programování organismu.]
  Early Nutrition Programming and Health Outcomes in Later Life : Obesity and Beyond. New York: Springer, 2009 - (Koletzko, B.; Decsi, T.; Molnár, D.; de la Hunty, A.), s. 149-157. Advances in Experimental Medicine and Biology, Vol, 646. ISBN 978-1-4020-9172-8
  Grant - others:EC(XE) FOOD-CT-2005-007036
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : n-3 LCPUFA * early programming * adipose tissue
  Subject RIV: FB - Endocrinology, Diabetology, Metabolism, Nutrition
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171618
   
   
 3. 3.
  0103086 - FGU-C 20040101 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Kopecký, Jan - Flachs, Pavel
  Tkáňový metabolismus a obezita.
  [Tissue metabolism and obesity.]
  Základy klinické obezitologie. Vol. 6. 1. Praha: Grada Publishing, 2004, s. 121-152. ISBN 80-247-0233-9
  R&D Projects: GA ČR GA303/02/1220; GA MŠMT LN00A079
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : obesity * tissues * metabolism
  Subject RIV: FB - Endocrinology, Diabetology, Metabolism, Nutrition
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010418
   
   
 4. 4.
  0086598 - FGÚ 2008 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Kopecký, Jan - Flachs, Pavel - Rossmeisl, Martin
  Vliv vícenenasycených mastných kyselin řady n-3 na citlivost k inzulinu.
  [Influence of polyunsaturated fatty acids of n-3 series on insulin sensitivity.]
  Trendy soudobé diabetologie. Vol. Sv11. Praha: Galén, 2007 - (Pelikánová, T.), s. 247-275. ISBN 978-80-7262-467-6
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : insulin * fatty acids * obesity
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0148817
   
   
 5. 5.
  0024744 - FGÚ 2006 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Kopecký, Jan - Flachs, Pavel
  Význam metabolizmu tukové tkáně a svalů pro tvorbu tepla a hromadění tuku v těle.
  [Importance of metabolism of adipose tissue and muscle for thermogenesis and body fat accumulation.]
  Doplňky k biochemii. Vol. 3. Praha: Ústav lékařské chemie a biochemie UK - 2. lékařská fakulta, 2005, s. 52-68
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : adipose tissue * muscle * metabolism
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0115237
   
   
 6. 6.
  0000932 - FGÚ 2006 RIV US eng M - Monography Chapter
  Ošťádal, Bohuslav - Ošťádalová, Ivana - Škárka, Libor - Kolář, František - Kopecký, Jan
  Developmental aspects of cardiac sensitivity to oxygen deprivation: protective mechanisms in the immature heart.
  [Vývojové aspekty citlivosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku: protektivní mechanizmy v nezralém srdci.]
  Cardiovascular Development and Congenital Malformations. 1. Malden: Blackwell Publishing, 2005 - (Artman, M.; Benson, W.; Srivastava, D.; Nakazawa, M.), s. 199-203. ISBN 1-4051-3128-4
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 1M0510
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : heart * development * oxygen deprivation
  Subject RIV: ED - Physiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0018128
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.