Search results

 1. 1.
  0324493 - FGÚ 2009 RIV CZ eng L4 - Software
  Karen, Petr
  User software interface enabling stereological measurements and evaluation of morphological parameters for laboratory imaging system Ellipse.
  [Uživatelské softwarové rozhraní umožňující stereologická měření a vyhodnocování morfologických veličin pro laboratorní zobrazovací systém Ellipse.]
  Internal code: SterLinSysEll ; 2008
  Technical parameters: MS Visual C++ / MS Windows – plug-in dynamic-link library (DLL)

  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) MEB090606
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : stereology * image processing
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172180

             
   
   
 2. 2.
  0324492 - FGÚ 2009 RIV CZ eng L4 - Software
  Karen, Petr
  MuscRegM - user software for elastic registration of successive physical sections.
  [MuscRegM – program pro elastickou registraci následných fyzických řezů.]
  Internal code: MuscRegM ; 2008
  Technical parameters: MS Visual C++ / MS Windows – standalone program

  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) MEB090606
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : image processing * elastic registration
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172179

             
   
   
 3. 3.
  0324491 - FGÚ 2009 RIV CZ eng L4 - Software
  Karen, Petr
  FibClasM - user software for classification of muscle fibre types based on different staining of consecutive physical sections of tissue.
  [FibClasM – program pro klasifikaci typů svalových vláken na základě různého barvení následných fyzických řezů tkání.]
  Internal code: FibClasM ; 2008
  Technical parameters: MS Visual C++ / MS Windows – standalone program

  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) MEB090606
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : muscle fiber * staining
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172178