Search results

 1. 1.
  0522714 - FGÚ 2020 RIV CZ eng L4 - Software
  Janáček, Jiří
  Biomat.
  Internal code: BM_2020_1.0.1 ; 2019
  Technical parameters: Pluginy v Biomat jsou nástroje pro detekci a analýzu kapilárního řečiště a převodního systému v srdci
  Economic parameters: Jedná se o volně dostupný software
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LTC17023
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : tensor images * ImageJ * fiber networks * Lipschitz envelope * heat equation * Crank-Nicolson method
  OECD category: Anatomy and morphology (plant science to be 1.6)
  https://imagej.net/Biomat
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307162
   
   
 2. 2.
  0338964 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Janáček, Jiří
  3D - moduly programu Ellipse pro 3D vizualizaci objemových dat.
  [3D - Ellipse plugins for 3D visualization of volumetric data.]
  Internal code: 3D ; 2009
  Technical parameters: Ellipse plugin module

  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : 3D data * visualisation
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182606
   
   
 3. 3.
  0338948 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Janáček, Jiří
  Stereology - moduly programu Ellipse pro měření objemových dat pomocí 3D virtuálních mřížek.
  [Stereology - Ellipse plugins for measurement of volumetric data using 3D virtual grids.]
  Internal code: 3D ; 2009
  Technical parameters: Ellipse plugin module

  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : stereology * surface * length
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182595
   
   
 4. 4.
  0338945 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Janáček, Jiří
  Processing - moduly programu Ellipse pro zpracování obrazů.
  [Processing - Ellipse plugins for image processing.]
  Internal code: Processing ; 2009
  Technical parameters: Ellipse plugin module

  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : image processing * mathematical morphology
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182592
   
   
 5. 5.
  0338939 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Janáček, Jiří
  Processing3D - moduly programu Ellipse pro zpracování 3D obrazů.
  [Processing3D - Ellipse plugins for 3D image processing.]
  Internal code: Processing ; 2009
  Technical parameters: Ellipse plugin module

  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : 3D * image processing * mathematical morphology
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182587
   
   
 6. 6.
  0338933 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Janáček, Jiří
  Gold - moduly programu Ellipse pro prostorovou statistiku imunoznačených snímků z elektronového mikroskopu.
  [Gold - Ellipse plugins for spatial statistic analysis of immunogold labelling on TEM images.]
  Internal code: Gold ; 2009
  Technical parameters: Ellipse plugin module

  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : image processing * spatial statistics
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182583
   
   
 7. 7.
  0338930 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Michálek, Jan - Čapek, Martin - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Softwarová implementace kompenzace jasových nehomogenit mikroskopických obrazů v ploše, využívající horní Lipschitzův obal.
  [Software Implementation of Compensation of Illumination Inhomogeneities of Microscopic Images, Using the Upper Lipschitz Cover.]
  Internal code: PlaneBrightnessAdjusting ; 2009
  Technical parameters: Programovací jazyk C++, vývojové prostředí MS Visual Studio 2008

  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠMT(CZ) LC06063
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : iIllumination inhomogeneities * confocal microscope * Lipschitz cover
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182580
   
   
 8. 8.
  0324199 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L4 - Software
  Čapek, Martin - Michálek, Jan - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Softwarová implementace kompenzace útlumu jasu konfokálních obrazů s hloubkou s použitím řezů grafem a deformačního modelu založeným na Markovských náhodných polích.
  [Software Implementation of Compensation of the Light Attenuation with Depth of Images Captured by a Confocal Microscope Using a MRF Deformation Model and Graph Cuts.]
  Internal code: AttenGraph 1.0 ; 2008
  Technical parameters: Programovací jazyk C++, vývojové prostředí MS Visual Studio 2005

  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠMT(CZ) LC06063
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : brightness attenuation * graph cuts * confocal microscope
  Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171955
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.