Search results

 1. 1.
  0337173 - FGÚ 2010 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Bláha, L. - Vyvadilová, M. - Janáček, Jiří
  Vliv genotypu a lokality na růst a vývoj kořenového systému řepky ozimé.
  [Genotype and locality effect on growth and development of the root system of winter oilseed rape.]
  Úroda. Praha: Profi press, 2009 - (Badalíková, B.), s. 13-18. ISSN 0139-6013.
  [Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno (CZ), 12.11.2009-13.11.2009]
  Grant - others:GA Mze(CZ) QH82285
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : winter oilseed rape * root system * stress tolerance
  Subject RIV: GE - Plant Breeding
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181238
   
   
 2. 2.
  0313831 - FGÚ 2009 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Čapek, Martin - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie - Smrčka, P. - Hána, K.
  Error Assesment of Volume Reconstruction of Biological Specimen from Confocal Microscopy Images.
  [Ohodnocení chyby objemové rekonstrukce biologických vzorků z konfokálních obrazů.]
  CTU REPORTS : Proceedings of Workshop 2008. Praha: CTU Publishing House, 2008, s. 438-439. ISBN 978-80-01-04016-4.
  [CTU Workshop 2008. Prague (CZ), 18.02.2008-22.02.2008]
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC06063; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA AV ČR(CZ) IAA500200510; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : error assessment * volume reconstruction
  Subject RIV: JD - Computer Applications, Robotics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164534
   
   
 3. 3.
  0083717 - FGÚ 2008 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Čapek, Martin - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie - Smrčka, P. - Hána, K.
  Tools for 3D Visualization of Structures in Biology.
  [Nástroje pro trojrozměrnou vizualizaci struktur v biologii.]
  CTU Reports – Proceedings of Workshop 2007. Prague: Czech Technical University, 2007, s. 500-501. ISBN 978-80-01-03667-9.
  [Workshop 2007. Praha (CZ), 19.02.2007-23.02.2007]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA500200510; GA ČR(CZ) GA304/05/0153
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : 3D visualization * OpenGL * DirectX
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  http://workshop.cvut.cz
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146861
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.