Search results

 1. 1.
  0340690 - BFÚ 2010 US eng A - Abstract
  Pekarová, Michaela - Papežíková, Ivana - Pejchalová, Kateřina - Kubala, Lukáš - Lojek, Antonín
  Inducible nitric oxide synthase-dependent regulation of superoxide anion production in lipopolysaccharide-stimulated macrophages.
  Program and Abstracts. San Francisco: Elsevier, 2009. S126. ISSN 0891-5849. E-ISSN 1873-4596.
  [SFRBM's 16th Annual Meeting. 18.11.2009-22.11.2009, San Francisco]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : macrophages * superoxid * inducible nitric oxide
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183881
   
   
 2. 2.
  0340689 - BFÚ 2010 US eng A - Abstract
  Papežíková, Ivana - Pekarová, Michaela - Klinke, A. - Baldus, S. - Lojek, Antonín - Kubala, Lukáš
  The effect of uric acid on endothelial function.
  Program and Abstracts. San Francisco: Elsevier, 2009. S65. ISSN 0891-5849. E-ISSN 1873-4596.
  [SFRBM's 16th Annual Meeting. 18.11.2009-22.11.2009, San Francisco]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GP204/07/P539
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : uric acid * endothelial dysfunction * cardiovascular risk
  Subject RIV: AQ - Safety, Health Protection, Human - Machine
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183880
   
   
 3. 3.
  0340638 - BFÚ 2010 US eng A - Abstract
  Kubala, Lukáš - Konopka, Roman - Kočí, Lenka - Papežíková, Ivana - Pejchalová, Kateřina - Hýžďalová, Martina
  TNF-alpha induced MUC5AC production in human colon epithelial cells is inhibited by apocynin.
  Program and Abstracts. San Francisco: Elsevier, 2009. S45. ISSN 0891-5849. E-ISSN 1873-4596.
  [SFRBM's 16th Annual Meeting. 18.11.2009-22.11.2009, San Francisco]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA524/06/1197; GA ČR(CZ) GA305/09/1526
  Grant - others: GA ČR(CZ) GA301/08/0717
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : mucin * inflammation * colon
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183844
   
   
 4. 4.
  0331320 - BFÚ 2010 CZ eng A - Abstract
  Staršíchová, Andrea - Kubala, Lukáš - Lincová, Eva - Pernicová, Zuzana - Kozubík, Alois - Souček, Karel
  Dynamic monitoring of epitelial-mesenchymal transition induced by the transforming growth factor - beta1 in prostate epithelial cells.
  [Dynamické sledování epiteliálně-mesenchymálního přechodu indukovaného transformujícím růstovým faktorem-beta1 u epiteliálních buněk prostaty.]
  Book of Abstracts. Olomouc, 2009. s. 68. ISBN 978-80-254-2561-5.
  [Analytical Cytometry V. 05.09.2009-08.09.2009, Olomouc]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA204/07/0834
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : epithelial-mesenchymal transition * xCELLigence system * TGF-beta1
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176863
   
   
 5. 5.
  0328489 - BFÚ 2010 CZ eng A - Abstract
  Podborská, Martina - Lojek, Antonín - Kubala, Lukáš - Ševčíková, A. - Trna, J. - Dítě, P.
  Products of lipid peroxidation and selected biochemical and hematological parameters in plasma of patients with chronic pancreatitis.
  [Produkty lipidové peroxidace a vybrané biochemické a hematologické parametry v plazmě pacientů s chronickou pankreatitidou.]
  Programme & Abstracts. Brno, 2009. s. 140. ISSN 1337-6853.
  [TOXCON 2009, 14th Interdisciplinary Toxicology Conference. 01.06.2009-03.06.2009, Brno]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) OC08058
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : chronic pancreatitis * lipid peroxidation * biochemical and hematological parameters
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174793
   
   
 6. 6.
  0328477 - BFÚ 2010 CZ eng A - Abstract
  Papežíková, Ivana - Pekarová, Michaela - Kubala, Lukáš - Lojek, Antonín
  The effect of uric acid on homocysteine-induced endothelial dysfunction.
  [Vliv kyseliny močové na endoteliální dysfunkci indukovanou homocysteinem.]
  Programme & Abstracts. Brno, 2009. s. 135. ISSN 1337-6853.
  [TOXCON 2009, 14th Interdisciplinary Toxicology Conference. 01.06.2009-03.06.2009, Brno]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GP204/07/P539
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : uric acid * endothelial dysfunction * nitric oxide
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174784
   
   
 7. 7.
  0328290 - BFÚ 2010 CZ eng A - Abstract
  Krejčová, Daniela - Šafaříková, Barbora - Kubala, Lukáš
  The effect of different molecular weight hyaluronan on phagocytes.
  [Účinek hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti na fagocyty.]
  Abstract. Brno, 2009. s. 115. ISSN 1337-6853.
  [TOXCON 2009, 14th Interdisciplinary Toxicology Conference. 01.06.2009-03.06.2009, Brno]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/08/1704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : hyaluronan * phagocytes * reactive oxygen species
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174637
   
   
 8. 8.
  0328286 - BFÚ 2010 CZ eng A - Abstract
  Kolářová, Hana - Pejchalová, Kateřina - Kubala, Lukáš
  The expresion of NADPH oxidases and production of reactive oxygen species by human lung adenocarcinoma epithelial cell line A549.
  [Exprese NADPH oxidáz a produkce reaktivních kyslíkových metabolitů buňkami plicního karcinomu A549.]
  Programme & Abstracts. Brno, 2009. s. 112. ISSN 1337-6853.
  [TOXCON 2009, 14th Interdisciplinary Toxicology Conference. 01.06.2009-03.06.2009, Brno]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA524/06/1197
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : lung epithelial cells * reactive oxygen species * fluorometry
  Subject RIV: AQ - Safety, Health Protection, Human - Machine
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174634
   
   
 9. 9.
  0319921 - BFÚ 2009 CZ eng A - Abstract
  Papežíková, Ivana - Kubala, Lukáš - Lojek, Antonín
  Effect of uric acid on homocysteine - induced endothelial dysfunction in bovine aortic endothelial cells.
  [Vliv kyseliny močové na endoteliální dysfunkci indukovanou homocysteinem.]
  Final Program and Book of Abstracts. Brno, 2008. s. 1.
  [III. European Workshop on the Analysis of Phagocyte Functions. 22.05.2008-24.05.2008, Brno]
  R&D Projects: GA ČR GP204/07/P539
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : uric acid * endothelial dysfunction * homocysteine
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168949
   
   
 10. 10.
  0318652 - BFÚ 2009 RIV NL eng A - Abstract
  Pekarová, Michaela - Kubala, Lukáš - Hrbáč, J. - Lojek, Antonín
  The influence of iNOS enzyme inhibitors on the generation of reactive oxygen and nitrogen species produced by RAW 264.7 cells.
  [Vliv inhibitorů inducibilní syntázy oxidu dusnatého na produkci reaktivních kyslíkových a dusíkových metabolitů u buněčné linie RAW 264.7.]
  Nitric Oxide-Biology and Chemistry. Elsevier. Roč. 19, S (2008), S63. ISSN 1089-8603. E-ISSN 1089-8611.
  [Fifth International Conference Biology, Chemistry and Therapeutic Applications of Nitric Oxide. 24.08.2008-28.08.2008, Bregenz]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA524/08/1753
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : iNOS inhibitors * RAW 264.7 * nitric oxide
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168009