Search results

 1. 1.
  0331295 - BFÚ 2010 AU eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Holá, Jiřina - Vacek, Antonín - Weiterová, Lenka - Štreitová, Denisa - Hoferová, Zuzana
  Meloxicam, a cyclooxygenase-2 inhibitor, stimulates haematopoiesis in irradiated mice.
  [Inhibitor cyklooxygenázy-2, meloxicam, stimuluje krvetvorbu u ozářených myší.]
  Handbook & Final Programme. Adelaide, 2009. P112.
  [HAA 2009, 2009 Annual Scientific Meeting, Haematology Society of Australia and New Zealand, Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion, Australasian Society of Thrombosis and Haemostasis. 18.10.2009-21.10.2009, Adelaide]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/08/0158; GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : haematopoiesis * radiation-induced myelosuppression * cyclooxygenase-2 inhibitors
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176846
   
 2. 2.
  0329622 - BFÚ 2010 GR eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Vacek, Antonín - Holá, Jiřina - Štreitová, Denisa - Hoferová, Zuzana
  Pharmacologically induced activation of adenosine A3 receptors stimulates hematopoiesis in mice.
  [Farmakologicky indukovaná aktivace adenosinových A3 receptorů stimuluje krvetvorbu myší.]
  Program and Abstracts. Athens, 2009. S88.
  [ISEH Society for Hematology and Stem Cells, 38th Annual Scientific Meeting. 09.09.2009-12.09.2009, Athens]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/08/0158; GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : hematopoiesis * adenosine A3 receptors * IB-MECA
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0175608
   
 3. 3.
  0328659 - BFÚ 2010 CZ eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Vacek, Antonín - Holá, Jiřina - Weiterová, Lenka - Štreitová, Denisa - Hoferová, Zuzana
  Activation of adenosine A3 receptors in treatment of radiation-induced myelosuppression.
  [Aktivace adenosinových A3 receptorů v léčbě zářením indukované myelosuprese.]
  Abstract Book. Prague, 2009. 057. ISBN 978-80-86571-03-4.
  [37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society. 26.08.2009-29.08.2009, Prague]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/08/0158
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : adenosine A3 receptors * gamma-irradiation * myelosuppression
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174925
   
 4. 4.
  0320257 - BFÚ 2009 US eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Znojil, V. - Vacek, Antonín - Holá, Jiřina - Štreitová, Denisa
  Pharmacologically induced cyclooxygenase inhibition in the treatment of acute radiation disease.
  [Farmakologicky indukovaná inhibice cyklooxygenázy v léčbě akutní nemoci z ozáření.]
  Abstracts. Boston, 2008. s. 80-81.
  [54th Annual Meeting of the Radiation Research Society. 21.09.2008-24.09.2008, Boston]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS500040507; GA ČR(CZ) GA305/08/0158
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : hematopoiesis * radiation-induced myelosuppression * cyclooxygenase inhibition
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169186
   
 5. 5.
  0320060 - BFÚ 2009 AR eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Holá, Jiřina - Vacek, Antonín - Štreitová, Denisa
  Role of adenosine receptor agonists in pharmacological modulation of myelosuppression induced by ionizing radiation.
  [Úloha agonistů adenosinových receptorů ve farmakologické modulaci myelosuprese indukované ionizujícím zářením.]
  Proceedings. Buenos Aires, 2008. s. 1-7.
  [IRPA 12 - 12th International Congress of the International Radiation Protection Association - Strengthening Radiation Protection Worldwide. 19.10.2008-24.10.2008, Buenos Aires]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/06/0015; GA ČR(CZ) GA305/08/0158
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : adenosine receptors * hematopoiesis * radiation-induced myelosuppression
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169035
   
 6. 6.
  0311303 - BFÚ 2009 FR eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Znojil, V. - Vacek, Antonín - Holá, Jiřina - Štreitová, Denisa
  Meloxicam, a cyclooxygenase-2 inhibitor, stimulates myelopoiesis in irradiated mice via induction of G-CSF.
  [Meloxicam, inhibitor cyklooxygenázy-2, stimuluje myelopoézu u ozářených myší prostřednictvím indukce G-CSF.]
  Abstract. Tours, 2008. s. 254. ISBN 978-2-7598-0372-9. ISSN 0033-8451.
  [36th Annual Meeting of the European Radiation Research. 31.08.2008-04.09.2008, Tours]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : cyclooxygenase-2 inhibition * hematopoiesis * radiation-induced myelosuppression
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162949
   
 7. 7.
  0309411 - BFÚ 2009 SK eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Znojil, V. - Vacek, Antonín - Holá, Jiřina - Weiterová, Lenka - Štreitová, Denisa
  Activation of adenosine receptors and inhibition of cyclooxygenases: Two recent pharmacological approaches to modulation of radiation-suppressed hematopoiesis.
  [Aktivace adenosinových receptorů a inhibice cyklooxygenáz: Dva moderní farmakologické přístupy k modulaci zářením poškozené krvetvorby.]
  Program. Košice, 2008. s. 1-12. ISBN 978-80-8077-087-7.
  [IV. Rádiobiologická konferencia. 19.06.2008-20.06.2008, Košice]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS500040507; GA ČR(CZ) GA305/06/0015; GA ČR(CZ) GA305/08/0158
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : radiation-induced myelosuppression * adenosine receptor activation * cyclooxygenase inhibition
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161552
   
 8. 8.
  0126813 - BFU-R 20023112 BE eng A - Abstract
  Weiterová, Lenka - Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Holá, Jiřina - Vacek, Antonín - Znojil, V. - Vácha, J.
  Radioprotection and treatment of radiation injury by means of elevating extracellular adenosine.
  Proceedings of the Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology /32./. Liege: Belgian Society for Radiation Biology, 2002. s. 116.
  [European Radiation Research 2002. Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology /32./. 04.09.2002-07.09.2002, Liege]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : adenosine * radioprotection * haematopoiesis
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0025041
   
 9. 9.
  0126745 - BFU-R 20023044 US eng A - Abstract
  Kozubík, Alois - Hofmanová, Jiřina - Netíková, Jaromíra - Souček, Karel - Vondráček, Jan - Holá, Jiřina - Dušek, L.
  Interactions of cytokines TNF-alfa and TGF-beta 1 with inhibitors of arachidonic acid metabolism in human leukemia cells HL60 - A multivariate cytokinetic study.
  Cytometry. Suppl. 11 (2002), s. 3. ISSN 0196-4763.
  [Congress of the International Society for Analytical Cytology /21./. 04.05.2002-09.05.2002, San Diego]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS5004009; GA ČR GA305/01/0418
  Keywords : cytokines * leukemia cells HL60 * polyunsaturated fatty acids
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0024973
   
 10. 10.
  0125869 - BFU-R 970137 CZ cze A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Znojil, V. - Vácha, J. - Netíková, Jaromíra - Holá, Jiřina - Vacek, Antonín
  Synergický efekt látek zvyšujících extracelulární hladinu adenosinu a G-CSF na stimulaci úpravy radiací poškozené krvetvorby.
  Radiobiologická konference. Abstrakta. Brno, 1997. s. -.
  [Radiobiologická konference. 09.10.1997-12.10.1997, Brno]
  R&D Projects: GA ČR GA306/96/1721
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0024119