Search results

 1. 1.
  0456528 - ÚOCHB 2016 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Daňhel, Aleš - Trošanová, Zuzana - Balintová, Jana - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Searching for Electrochemical Reduction Mechanism of Azidophenyl DNA Labels.
  Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIV. Moderní Elektrochemické Metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2014 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Pecková, K.), s. 31-35. ISBN 978-80-905221-2-1.
  [Moderní Elektrochemické Metody /34./. Jetřichovice (CZ), 19.05.2014-23.05.2014]
  R&D Projects: GA ČR GBP206/12/G151; GA MŠk EE2.3.30.0019
  Institutional support: RVO:68081707 ; RVO:61388963
  Keywords : aromatic azides * DNA labels * mercury electrode * reduction mechanism * voltammetry
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257031
   
 2. 2.
  0456526 - ÚOCHB 2016 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Vidláková, Pavlína - Balintová, Jana - Havran, Luděk - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Voltametrická analýza nukleosidtrifosfátů a oligonukleotidů značených antrochinonem na zlatých elektrodách.
  [Voltammetric Analysis of Anthraquinone-labeled Nucleotide Triphosphates and Oligonucleotides at Gold Electrodes.]
  Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIV. Moderní Elektrochemické Metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2014 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Pecková, K.), s. 225-227. ISBN 978-80-905221-2-1.
  [Moderní Elektrochemické Metody /34./. Jetřichovice (CZ), 19.05.2014-23.05.2014]
  R&D Projects: GA ČR GAP206/12/2378; GA ČR GBP206/12/G151
  Institutional support: RVO:68081707 ; RVO:61388963
  Keywords : DNA * anthraquinone * electrochemical analysis * DNA modification * primer extension
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257030
   
 3. 3.
  0456524 - ÚOCHB 2016 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Ferenčíková, Z. - Daňhel, Aleš - Riedl, Jan - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Voltammetric Behavior of 4-Aminophthalimide Label using Hanging Mercury Drop Electrode.
  Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIV. Moderní Elektrochemické Metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2014 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Pecková, K.), s. 36-39. ISBN 978-80-905221-2-1.
  [Moderní Elektrochemické Metody /34./. Jetřichovice (CZ), 19.05.2014-23.05.2014]
  R&D Projects: GA ČR GBP206/12/G151
  Institutional support: RVO:68081707 ; RVO:61388963
  Keywords : labeled nucleotide * 4-aminophthalimide * primer extension * DNA * hanging mercury drop electrode * voltammetry
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257029
   
 4. 4.
  0456521 - ÚOCHB 2016 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Havran, Luděk - Balintová, Jana - Vidláková, Pavlína - Macíčková-Cahová, Hana - Pivoňková, Hana - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Redox značení DNA - od jednoduché detekce DNA pomocí modifikace komplexy oxidu osmičelého k ratiometrické analýze sekvencí.
  [Redox DNA Labeling - from Simple DNA Detection by Osmium Tetroxide Complexes Modification to Ratiometric Sequence Analysis.]
  Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIV. Moderní Elektrochemické Metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2014 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Pecková, K.), s. 57-59. ISBN 978-80-905221-2-1.
  [Moderní Elektrochemické Metody /34./. Jetřichovice (CZ), 19.05.2014-23.05.2014]
  R&D Projects: GA ČR GAP206/12/2378; GA MŠk EE2.3.30.0019
  Institutional support: RVO:68081707 ; RVO:61388963
  Keywords : DNA electrochemical analysis * chemically modified DNA * DNA sensors * redox labels
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257028
   
 5. 5.
  0429324 - ÚOCHB 2015 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Orság, Petr - Pivoňková, Hana - Riedl, Jan - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Utilisation of enzymatic labelling with 4-aminophtalimide and 4-hydroxybenzylideneimidazolinone fluorescent derivates for monitoring of DNA-protein interaction.
  Chemistry of Nucleic Acid Components. 16th Symposium. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v. v. i, 2014 - (Hocek, M.), s. 340-341. Collection Symposium Series, 14. ISBN 978-80-86241-50-0.
  [Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components /16./. Český Krumlov (CZ), 08.06.2014-13.06.2014]
  R&D Projects: GA ČR GBP206/12/G151; GA ČR(CZ) GAP301/11/2076
  Grant - others:MŠMT(CZ) CZ.1.07/2.3.00/30.0019
  Institutional support: RVO:61388963 ; RVO:68081707
  Keywords : DNA-protein interaction * API * HBI
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry; BO - Biophysics (BFU-R)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234541
   
 6. 6.
  0429318 - ÚOCHB 2015 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Fojta, Miroslav - Daňhel, Aleš - Horáková Brázdilová, Petra - Plucnara, Medard - Pivoňková, Hana - Havran, Luděk - Vidláková, Pavlína - Raindlová, Veronika - Balintová, Jana - Macíčková-Cahová, Hana - Hocek, Michal
  Electrochemical analysis of DNA using switchable redox moieties.
  Chemistry of Nucleic Acid Components. 16th Symposium. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v. v. i, 2014 - (Hocek, M.), s. 264-266. Collection Symposium Series, 14. ISBN 978-80-86241-50-0.
  [Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components /16./. Český Krumlov (CZ), 08.06.2014-13.06.2014]
  R&D Projects: GA ČR GBP206/12/G151
  Grant - others:OPVK(CZ) CZ.1.07/2.3.00/30.0019
  Institutional support: RVO:61388963 ; RVO:68081707
  Keywords : DNA * electrochemical analysis * switchable redox moieties
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry; BO - Biophysics (BFU-R)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234537
   
 7. 7.
  0429308 - ÚOCHB 2015 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Vaníková, Zuzana - Hocek, Michal
  Polymerase synthesis of new photocaged DNA.
  Chemistry of Nucleic Acid Components. 16th Symposium. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v. v. i, 2014 - (Hocek, M.), s. 392-393. Collection Symposium Series, 14. ISBN 978-80-86241-50-0.
  [Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components /16./. Český Krumlov (CZ), 08.06.2014-13.06.2014]
  R&D Projects: GA ČR GBP206/12/G151
  Institutional support: RVO:61388963
  Keywords : DNA * polymerase synthesis
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234534
   
 8. 8.
  0429306 - ÚOCHB 2015 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Tichý, Michal - Hocek, Michal
  Synthesis and biological activity of thiophene fused 7-deazapurine ribonucleosides.
  Chemistry of Nucleic Acid Components. 16th Symposium. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v. v. i, 2014 - (Hocek, M.), s. 385-386. Collection Symposium Series, 14. ISBN 978-80-86241-50-0.
  [Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components /16./. Český Krumlov (CZ), 08.06.2014-13.06.2014]
  R&D Projects: GA ČR GAP207/11/0344
  Institutional support: RVO:61388963
  Keywords : nucleosides * cytostatics * 7-deazapurine ribonucleosides
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234532
   
 9. 9.
  0429112 - ÚOCHB 2015 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Simonova, Anna - Havran, Luděk - Fojta, Miroslav - Hocek, Michal
  New oxidative labels for electrochemical detection of DNA.
  Chemistry of Nucleic Acid Components. 16th Symposium. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v. v. i, 2014 - (Hocek, M.), s. 365-366. Collection Symposium Series, 14. ISBN 978-80-86241-50-0.
  [Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components /16./. Český Krumlov (CZ), 08.06.2014-13.06.2014]
  R&D Projects: GA ČR GBP206/12/G151; GA AV ČR(CZ) IAA400040901
  Institutional support: RVO:61388963 ; RVO:68081707
  Keywords : dNTPs * DNA * electrochemical properties
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry; BO - Biophysics (BFU-R)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234447
   
 10. 10.
  0429023 - ÚOCHB 2015 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Ménová, Petra - Hocek, Michal
  Preparation of modified oligonucleotides by nicking enzyme amplification reaction.
  Chemistry of Nucleic Acid Components. 16th Symposium. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v. v. i, 2014 - (Hocek, M.), s. 324-325. Collection Symposium Series, 14. ISBN 978-80-86241-50-0.
  [Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components /16./. Český Krumlov (CZ), 08.06.2014-13.06.2014]
  R&D Projects: GA ČR GBP206/12/G151; GA ČR GA203/09/0317; GA AV ČR(CZ) IAA400040901
  Institutional support: RVO:61388963
  Keywords : dNTPs * DNA * oligonucleotides
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234438