Search results

 1. 1.
  0535805 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Weger, J. - Vávrová, K. - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Humešová, T.
  Listové hnojivo.
  [Leaf fertilizer.]
  Internal code: hydrolyzát z živočišného odpadního materiálu ; 2020
  Technical parameters: Nově navržená hydrolýza iniciovaná kyselinou jablečnou byla testována na vybraných šesti různých zvířecích odpadech: tři kuřecí odpady - peří, chrupavky a zbytek po oddělení masa, ovčí vlna, králičí vlasy a odpad z husího peří vyčištění peří v přikrývkách. Kyselá hydrolýza byla prováděna za zvýšené teploty a v přítomnosti kyseliny jablečné jako iniciátoru. Výsledné hydrolyzáty všech testovaných živočišných odpadů obsahovaly směs aminokyselin, peptidů, proteinů a volných mastných kyselin a max. 3% sušiny. Výsledný hydrolyzát byl využit coby biostimulant v polních pokusech při aplikaci hydrolyzátu na vybrané druhy rychle rostoucích dřevin. V druhém roce hodnocení polního pokusu (MichRRDHydro 2019-2020) byly potvrzeny pozitivní efekty hydrolyzátu na produkční parametry topolu J-105 z roku 2019, zejména na výčetní plochu kmínků (SA1,0), která je spolehlivým indikátorem výnosu biomasy (+57% → +62%). Zároveň byla úspěšně testována i vhodnost hydrolyzátu pro kompostování a vermikompostování.
  Economic parameters: Hydrolyzát, připravený z odpadní bílkovinné biomasy popsaným způsobem přípravy a aplikace má významné předpoklady pro využití v zemědělské výrobě při intenzifikaci agrotechnických procesů a tedy taktéž ve výrobě potravin.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * liquid fertilizer * waste biomass
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  http://hdl.handle.net/11104/0313738
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313738
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN010000048_01 – V003.docx02.3 MBAuthor’s postprintrequire
   
 2. 2.
  0506100 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Frantík, Tomáš - Bárnet, M. - Vosátka, Miroslav
  Funkční vzorek rostlinného biostimulantu V040(V273).
  [Functional Sample of Plant Biostimulant.]
  Internal code: rostlinný biostimulant ; 2019
  Technical parameters: Funkční vzorek jednak podporuje růst jak nadzemní zelené biomasy, tak I zvětšení kořenového balu. Tento parameter byl testován na maloparcelových testech na ječmeni jarním a pšenici ozimé, přičemž výnos byl zvýšený o 8 a 5 % oproti kontrole. Funkční vzorek ve formě postřiku současně na rostliny působí protistresově.
  Economic parameters: Rostlinný biostimulant získaný použitím metody kyselé hydrolýzy z bílkovinného odpadního materiálu s obsahem keratinu a tuku.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : plant biostimulant * acid hydrolysis * liquid fertilizers
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering; EI - Biotechnology ; Bionics (BU-J)
  OBOR OECD: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  http://hdl.handle.net/11104/0297372
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0297372
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  00206B6C274C200228140439.rtf148.3 KBAuthor´s preprintopen-access
  Funkční_vzorek_rostlinny_biostimulant.docx133.4 MBAuthor´s preprintopen-access
   
 3. 3.
  0502116 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek oleje použitelného jako biodiesel ze žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of oil usable as biodiesel from Xanthoxeras sorbifolium.]
  Internal code: Funkční vzorek oleje ze žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technical parameters: V biodieselu ze žlutorohu bylo detekováno 590x méně triacylglycerolů než v oleji ze žlutorohu. Diacylglycerolů bylo biodieselu z oleje detekováno 22x méně a monoacylglycerolů bylo detekováno v oleji a biodieselu z oleje zhruba stejně. V biodieselu byla detekována intenzita methylesterů mastných kyselin cca 900 000 oproti oleji, kde se nenacházejí.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání biodieselu z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : biodiesel * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering; CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering (BU-J)
  OBOR OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  http://hdl.handle.net/11104/0294129
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294129
   
 4. 4.
  0502113 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek nutraceutika z žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of nutraceuticum from Xanthoxeras sorbifolium seeds.]
  Internal code: Funkční vzorek nutraceutika ze semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technical parameters: Vzhledem k obsahu lipidů v jádrech byly posouzeny možnosti extrakce lipidických složek s využitím běžně dostupných extrakčních rozpouštědel hexan, etanol, resp. methanol. Na základě tohoto průzkumu byly získány vzorky, nezbytné pro zjištění složení jednotlivých mastných kyselin v semenech Xanthoceras sorbifolium a využití tohoto zdroje esenciálních mastných kyselin jako nutraceutika. Semena byla rozdrcena, tvrdé skořápky odstraněny a jádra byla rozemleta. Kvůli extrakci nepolárním činidlem byla jádra usušena do konstantní hmotnosti. Pro stanovení obsahu lipidických složek byla sušená jádra extrahována při teplotě 20 °C různými rozpouštědly v poměru 1:10 (jádra:rozpouštědlo). Byl použit n-hexan, směs hexanu a ethanolu v objemovém poměru 1: 1 a 2:1, dále chloroform, izopropylalkohol a etanol. Jádra po extrakci byla oddělena filtrací. Sušením při 130 °C po dobu 40 hod. byly odstraněny zbytky rozpouštědel po extrakci. Při stanovení profilu jednotlivých mastných kyselin v lipidickém podílu se jádra extrahovala v poměru 1:5 k použitému rozpouštědlu, v tomto případě byl použit metanol, a směs n-hexan/etanol v poměru 1:1. Extrakce probíhala v míchaném extrakčním reaktoru při laboratorní teplotě. Separace vyextrahovaných jader a odstranění zbytků rozpouštědel byla provedena jako v předchozím případě.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání nutraceutika z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : nutraceuticum * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering; CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering (BU-J)
  OBOR OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  http://hdl.handle.net/11104/0294133
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294133