Search results

 1. 1.
  0564688 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Skuhrovcová, L. - Kocík, J. - Šolcová, Olga - Soukup, Karel
  Heterogenní katalyzátor pro hydrogenolýzu cukerných alkoholů na látky s vyšší přidanou hodnotou.
  [Heterogeneous catalyst for the hydrogenolysis of sugar alcohols into substances with higher added value.]
  2022. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - ORLEN UniCRE a.s. Date of the utility model acceptance: 19.10.2022. Utility model number: 36457
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : heterogeneous catalyst * hydrogenolysis of polyols * sugar alcohols
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036457.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336332
   
   
 2. 2.
  0560024 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Šolcová, Olga - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Kaštánek, František - Fulín, T. - Jandejsek, Z.
  Chelatační činidlo pro odstranění těžkých kovů z tuhých porézních matric.
  [Chelating agent for removing heavy metals from solid porous matrices.]
  2022. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i . - RABBIT Trhový Štěpánov a.s. Date of the utility model acceptance: 19.10.2022. Utility model number: 36472
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/19
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * soil decontamination * metal removal
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036472.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334991
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv036472.pdf2615.8 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0546093 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Skuhrovcová, L. - Kocík, J. - Kolena, J. - Kunrtová, D. - Šolcová, Olga - Soukup, Karel - Kaluža, Luděk
  Heterogenní katalyzátor pro hydrogenolýzu přírodních polyolů.
  [Heterogeneous catalyst for hydrogenolysis of natural polyols.]
  2021. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - ORLEN UniCRE, a.s. Date of the utility model acceptance: 14.12.2021. Utility model number: 35662
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bifunctional catalyst * hydrogenolysis * polyols
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035662.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326194
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv035662.pdf0479.9 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0543690 - ÚCHP 2022 RIV cze P1 - User Module
  Mašín, P. - Najmanová, P. - Wimmerová, L. - Šolcová, Olga - Dytrych, Pavel - Spáčilová, Markéta - Nováková, Z.
  Zařízení pro separaci mikroplastů z vod.
  [Equipment for separating micro-plastics from water.]
  2021. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - DEKONTA, a.s. - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Česká zemědělská univerzita v Praze. Date of the utility model acceptance: 03.08.2021. Utility model number: 35305
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40126
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : microplastics * water treatment * adsorption apparatus
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035305.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0321708
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv035305.pdf3700.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0523834 - ÚCHP 2021 RIV cze P1 - User Module
  Šolcová, Olga - Čárský, Milan - Soukup, Karel - Topka, Pavel - Hejtmánek, Vladimír - Svátek, A. - Medek, M. - Čabelka, V. - Beneš, D. - Rybyšar, O. - Pešek, T.
  Palivo ve formě pelet a briket vyrobené z čistírenských a papírenských kalů pro spalování ve fluidních kotlích.
  [Fuel pellets and briquettes made from sewage and paper sludge for burning in fluidised bed boilers.]
  2020. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - REMA Systém, a.s. - BRIKLIS, spol. s r.o. Date of the utility model acceptance: 09.06.2020. Utility model number: 34067
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage and paper sludge * pellets * briquettes
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034067.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309381
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv034067.pdf1717.2 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0523455 - ÚCHP 2021 RIV cze P1 - User Module
  Šolcová, Olga - Hanika, Jiří - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Flemr, M. - Bohuslav, V.
  Hydrolyzát z odpadního peří s obsahem proteinu a lipidu.
  [Hydrolysate from waste feathers containing proteins and lipids.]
  2020. Owner: Ústav chemických procesu AV CR, v. v. i. - VAPO, spol. s r.o. Date of the utility model acceptance: 26.05.2020. Utility model number: 34016
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : waste feathers * proteins and lipids * hydrolyzate
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034016.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309188
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv034016.pdf0228.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0506114 - ÚCHP 2020 RIV cze P1 - User Module
  Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Jandejsek, Z. - Fulín, T. - Jandejsek, Z. - Hajšlová, J. - Stránská, M. - Jirů, M. - Kaštánek, P. - Kronusová, O.
  Hydrolyzát bílkovinné biomasy a směs jej obsahující.
  [Hydrolysate of Protein Biomass and Mixture Containing It.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - RABBIT a.s. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - EcoFuel Laboratories s.r.o. Date of the utility model acceptance: 27.08.2019. Utility model number: 33159
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biomass * hydrolysate * weak carboxylic acid
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033159.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298879
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Osvedčení o zápisu PUV.pdf12 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0483091 - ÚCHP 2018 RIV cze P1 - User Module
  Hanika, Jiří - Kaštánek, František - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O.
  Poloprovozní kontinuální zařízení pro produkci biodieselu.
  [Continuous Pilot Plant for the Production of Biodiesel.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - EcoFuel Laboratories, s.r.o. Date of the utility model acceptance: 27.11.2017. Utility model number: 31247
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : utility model * bio-diesel production * triglycerides
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031247.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278502
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031247.pdf1444.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0482981 - ÚCHP 2018 RIV cze P1 - User Module
  Žák, Michal - Izák, Pavel - Petrusová, Zuzana - Morávková, Lenka - Šolcová, Olga
  Zařízení pro separaci oxidu uhličitého z bioplynu.
  [A Device for Separating Carbon Dioxide from Biogas.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 27.11.2017. Utility model number: 31256
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : regenerate spirally wound membrane module * separation * raw biogas
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031256.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278391
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031256.pdf0358.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 10. 10.
  0460883 - ÚCHP 2017 RIV cze P1 - User Module
  Kaštánek, František - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Soukup, Karel - Matějková, Martina - Dytrych, Pavel - Mašín, P. - Váňová, H.
  Zařízení na odstraňování těžkých kovů a metaloidů z kontaminovaných zemin termální desorpcí.
  [Aopparatus for Removal of Heavy Metals and Metalloids from Contaminated Soils Using Thermal Desorption.]
  2016. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Dekonta, a.s. Date of the utility model acceptance: 22.03.2016. Utility model number: 29300
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : thermal desorption * heavy metal removal * contaminated soil
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029300.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0260856
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv029300.pdf12348.8 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.