Search results

 1. 1.
  0504384 - ÚCHP 2020 RIV cze P - Patent Document
  Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Jandejsek, Z. - Fulín, T. - Jandejsek, Z. - Stránská, M. - Jírů, M. - Kaštánek, P. - Kronusová, O.
  Způsob hydrolýzy bílkovinné biomasy, kapalný hydrolyzát připravitelný tímto způsobem a jejich použití.
  [A method for the hydrolysis of protein biomass, a liquid hydrolyzate obtainable by this process and its use.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - RABBIT Trhový Štěpánov a.s. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - EcoFuel Laboratories s.r.o. Date of the patent acceptance: 15.05.2019. Patent Number: 307856
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : protein biomass * keratin * hydrolysis
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307856.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0297263
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  307856.pdf8211.8 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0490434 - ÚCHP 2019 RIV cze P - Patent Document
  Šolcová, Olga - Kaštánek, František - Dytrych, Pavel - Bumba, Jakub - Fajgar, Radek
  Způsob přípravy silicidu hořečnatého při nízké teplotě.
  [A Method of Preparation of Magnesium Silicide at a Low Temperature.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 21.03.2018. Patent Number: 307267
  R&D Projects: GA ČR GA15-14228S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : preparation of magnesium silicide * low temperature * magnesium silicide
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307267.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284659
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  307267.pdf8299.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0478717 - ÚCHP 2018 RIV cze P - Patent Document
  Kaštánek, František - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Soukup, Karel - Matějková, Martina - Hejtmánek, Vladimír - Mašín, P. - Hlásenský, I.
  Způsob dekontaminace zemin kontaminovaných uhlovodíky a těžkými kovy, zejména rtutí, a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [A Method of of Decontamination of Soils Contaminated with Hydrocarbons and Heavy Metals, Especially with Mercury, and Device for Implementing the Method.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Dekonta, a.s. Date of the patent acceptance: 27.09.2017. Patent Number: 307007
  R&D Projects: GA TA ČR TA04020700
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : thermal desorption * soil remediation * chemisorption
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307007.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0276799
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  307007.pdf91.1 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0473976 - ÚCHP 2018 RIV cze P - Patent Document
  Šolcová, Olga - Kaštánek, František - Dytrych, Pavel - Bumba, Jakub - Fajgar, Radek
  Způsob výroby silicidu hořečnatého a jeho zpracování.
  [The Method of Production of Magnesium Silicide and Its Processing.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 05.04.2017. Patent Number: 306710
  R&D Projects: GA ČR GA15-14228S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : magnesium silicide * acid hydrolysis * microparticles
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306710.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0271701
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  306710.pdf8517.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0470145 - ÚCHP 2017 RIV cze P - Patent Document
  Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Hajšlová, J. - Zachariášová, M. - Jírů, M. - Kaštánek, P. - Bízková, Z. - Hrstka, Z. - Fulín, T.
  Způsob přípravy směsi proteinů a aminokyselin s převažujícím obsahem kyseliny asparagové.
  [A Method of Preparing a Mixture of Proteins and Amino Acids with a Predominant Content of Aspartic Acid.]
  2016. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - ECOFUEL, s.r.o.- RABBIT Trhový Štěpánov, a.s. Date of the patent acceptance: 07.12.2016. Patent Number: 306431
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : proteins * amino acids * hydrolysis
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306431.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267862
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  306431.pdf8236.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0461801 - ÚCHP 2017 RIV cze P - Patent Document
  Bandžuch, J. - Myšková, V. - Maxa, M. - Pěnkavová, Věra - Šolcová, Olga
  Měkčené nitrocelulózní nátěrové kompozice.
  [Softening Nitrocellulose Coating Compositions.]
  2016. Owner: BARVY A LAKY TELURIA - s.r.o.,TECHEM CZ, s.r.o. - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 10.08.2016. Patent Number: 306201
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : softening nitrocellulose coating compositions * quaternary imidazole compounds * surface painting
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306201.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0262845
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  306201.pdf1433 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0429852 - ÚCHP 2015 RIV cze P - Patent Document
  Kaštánek, František - Šolcová, Olga - Maléterová, Ywetta - Spáčilová, Lucie - Maternová, H. - Mašín, P. - Žebrák, R.
  Zařízení pro fotokatalytickou dekontaminaci vod s obsahem organických látek, zejména endokrinních disruptorů.
  [Device for Photo-Catalytic Decontamination of Water Containing Organic Compounds, Especially Endocrine Disruptors.]
  2014. Owner: ÚCHP AV ČR, v. v. i. - Dekonta a.s. Date of the patent acceptance: 17.07.2014. Patent Number: 304681
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020804
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : organic compounds * endocrine disruptors * decontamination of water
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2003030&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0235768
   
   
 8. 8.
  0428295 - ÚCHP 2015 RIV cze P - Patent Document
  Váňová, H. - Raschman, R. - Kukačka, J. - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Jirátová, Květa - Veselý, Václav
  Způsob dekontaminace zeminy a zařízení k provádění způsobu.
  [Soil Decontamination Method and Apparatus for Performing the Method.]
  2014. Owner: Dekonta, a.s. - ÚCHP AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 02.04.2014. Patent Number: 304461
  R&D Projects: GA MPO FR-TI1/059
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : soil decontamination * thermal desorption * catalytic oxidation
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234467
   
   
 9. 9.
  0386070 - ÚCHP 2013 RIV cze P - Patent Document
  Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Soukup, Karel
  Způsob přípravy pelet z křemičitanových a hlinitokřemičitanových mesoporézních molekulových sít.
  [Method of Pellet Preparation from Siliceous and Aluminosiliceous Mesoporous Molecular Sieves Including Regeneration and Pellets Prepared.]
  2012. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Date of the patent acceptance: 17.12.2012. Patent Number: 303642
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4072404
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : pellet preparation * molecular sieves
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1067673&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216308
   
   
 10. 10.
  0381661 - ÚCHP 2013 RIV cze P - Patent Document
  Šolcová, Olga - Matějová, Lenka - Matěj, Z.
  Způsob přípravy oxidu titaničitého.
  [Method of Titania Preparation.]
  2012. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 02.08.2012. Patent Number: 303438
  R&D Projects: GA AV ČR KAN400720701
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : preparation methods * hydrogen peroxide
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1067674&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0212077
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.