Search results

 1. 1.
  0443251 - ÚCHP 2016 RIV cze P - Patent Document
  Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Durda, Tomáš - Punčochář, Miroslav - Hartman, Miloslav
  Zařízení pro fluidní spalování pevných paliv či suspenzí.
  [Apparatus for Fluidized Bed Combustion of Solid Fuels or Suspensions.]
  2015. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 25.02.2015. Patent Number: 305044
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed combustion * solid fuel * suspension
  OECD category: Energy and fuels
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/305/305044.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0245992
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  305044.pdf1653.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0394604 - ÚCHP 2014 RIV cze P - Patent Document
  Pohořelý, Michael - Kameníková, Petra - Svoboda, Karel - Skoblia, Sergej - Jeremiáš, Michal - Šyc, Michal - Punčochář, Miroslav - Hartman, Miloslav
  Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv.
  [The Facility for the Fluidized-Bed Gasification of Solid Fuels.]
  2013. Owner: Ústav chemických procesu AV CR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 31.07.2013. Patent Number: 304060
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366; GA MŠMT(CZ) 7C11009
  Grant - others:RFCS(XE) RFCR–CT–2010–00009
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized-bed gasification * solid fuels * producer gas
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1851140&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0223807
   
   
 3. 3.
  0380064 - ÚCHP 2013 RIV cze P - Patent Document
  Svoboda, Karel - Smetana, J. - Štojdl, J. - Šulc, J. - Vacek, J.
  Způsob zplyňování upravené biomasy a zařízení k jeho provádění.
  [Method and Apparatus/Equipment for Gasification of Adapted Biomass.]
  2012. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 09.07.2012. Patent Number: 303367
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biomass * gasification * co-current
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1687986&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0210880
   
   
 4. 4.
  0166555 - UCHP-M 20020244 RIV SIGLE CZ cze P - Patent Document
  Svoboda, Karel - Čermák, Jiří - Hartman, Miloslav - Baťalík, J. - Gubčo, V.
  Způsob energetického využití tuhých paliv s tlakovým zplyňováním a paro-plynovým cyklem a zařízení k jeho provádění.
  [Method and Apparatus for Solid Fuel Pressurized Gasification with Combined Cycle Power Generation.]
  Ústav chemických procesů AV ČR, 2002. 20010321. Date of the patent acceptance: 20020903. 16 s. Patent Number: PV 290861
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4072801
  Grant - others:INCO-COPERNICUS(XE) ERB IC15-CT98-0513
  Keywords : pressurized gasification * combined cycle * mixture biomass-coal
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0063674
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.