Search results

 1. 1.
  0466238 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Ondráček, Jakub - Tesař, Ondřej - Goliáš, Jiří - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.
  [Apparatus for Testing of the Influence of Operating Parameters on Dry Flue Gas Treatment by Bag Filters.]
  Internal code: suché čistění spalin ; 2016
  Technical parameters: Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na jednokrokové suché čištění spalin.
  Economic parameters: Unikátní experimentální zařízení umožňuje ověření pracovních podmínek rukávových filtrů za podmínek blízkých reálnému provozu. Realizace experimentálních testů na tomto zařízení pak bude násobně výhodnější než na reálném zařízení. Dle rozsahu sledovaných podmínek a náročnosti experimentu jsou náklady na realizaci jednoho testu na úrovni desítek tisíc Kč.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : flue gas treatment * dry sorption * waste-to-energy
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0264588
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.