Search results

 1. 1.
  0474243 - ÚCHP 2018 RIV cze P1 - User Module
  Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Ondráček, Jakub - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.
  [A Device for Testing the Effect of Operating Conditions on the Removal of Pollutants from Combustion Products.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 11.04.2017. Utility model number: 30584
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : dry flue gas treatment * apparatus for the testing * pollutants
  OECD category: Energy and fuels
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030584.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0271411

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv030584.pdf2440.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0471588 - ÚCHP 2020 RIV cze P1 - User Module
  Ondráček, Jakub - Tesař, Ondřej - Koštejnová, Lucie - Majerová, Petra - Kuncová, Gabriela - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro detekci koncentrace glukózy se zpětnovazebnou smyčkou a sada jej obsahující.
  [A Device for Detecting the Concentration of Glucose with the Feedback Loop and a Set Containing It.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 14.02.2017. Utility model number: 30355
  R&D Projects: GA TA ČR TG01010097
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : detection and control * glucose concentration * enzymatic optical sensor
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030355.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268962

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv030355.pdf1717.1 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0438804 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Tlustoš, P. - Habart, J. - Ucekaj, V.
  Zařízení pro přípravu hnojiva z popela získaného spalováním kontaminované biomasy.
  [Apparatus for Preparation of Fertilizing Material from Ash from Combustion of Contaminated Biomass.]
  2014. Owner: ÚCHP AV ČR, v. v. i. - ČZU v Praze - EVECO Brno. Date of the utility model acceptance: 18.12.2014. Utility model number: 27624
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : ash * heavy metals * phytoextraction
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10059098&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242240

             
   
   
 4. 4.
  0428245 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - User Module
  Tlustoš, P. - Habart, J. - Břendová, K. - Jelínek, F. - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Šyc, Michal
  Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu.
  [Equipment for the Preparation of Pyrolysis Coke.]
  2014. Owner: Česká zemědělská univerzita v Praze - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 24.04.2014. Utility model number: 26846
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : pyrolysis * pyrolysis coke * biochar
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10005873&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233631

             
   
   
 5. 5.
  0427658 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - User Module
  Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Durda, Tomáš - Punčochář, Miroslav - Hartman, Miloslav
  Zařízení pro fluidní spalování pevných paliv či suspenzí.
  [Facilities for Fluidized Bed Combustion of Solid Fuels or Suspensions.]
  2014. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 31.03.2014. Utility model number: 26697
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed combustion * solid fuel * suspension
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2030590&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233145

             
   
   
 6. 6.
  0384585 - ÚCHP 2013 RIV cze P1 - User Module
  Pohořelý, Michael - Kameníková, Petra - Svoboda, Karel - Skoblia, Sergej - Jeremiáš, Michal - Šyc, Michal - Punčochář, Miroslav - Hartman, Miloslav
  Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv.
  [The Facility for the Fluidized-Bed Gasification of Solid Fuels.]
  2012. Owner: Ústav chemických procesu AV CR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 19.11.2012. Utility model number: 24582
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366; GA MŠk(CZ) 7C11009
  Grant - others: RFCS(XE) RFCR–CT–2010–00009
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized-bed gasification * solid fuels * producer gas
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1851147&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0214182

             
   
   
 7. 7.
  0365398 - ÚCHP 2013 RIV cze P1 - User Module
  Habart, J. - Tlustoš, P. - Balík, J. - Pavlíková, D. - Hanč, A. - Jelínek, F. - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav
  Soustava pro fermentaci pevné biomasy.
  [A System for Solid Biomass Fermentation.]
  2011. Owner: Česká zemědělská univerzita - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 21.03.2011. Utility model number: 21952
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA MŠk 2B08048
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : fermantation * composting * biomass
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1563444&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0200648

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.