Search results

 1. 1.
  0439626 - ÚCHP 2015 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Tlustoš, P. - Száková, J. - Zárubová, P. - Břendová, K. - Habart, J. - Punčochář, Miroslav - Šyc, Michal
  Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy.
  [Storing, Transporting and Pre-treating of Contaminated Biomass.]
  Internal code: ISBN 978-80-213-2520-3 ; 2014
  Technical parameters: 922/2015-MZE-17221
  Economic parameters: Celkové vícenáklady za správnou manipulaci s kontaminovanou štěpkou jsou 467 Kč/t jako odpis investic a 284 Kč/t za energie, celkem tedy 751Kč/t (jedná se o tunu vstupní biomasy). Vyjádřeno v nákladech na získanou energii jsou náklady na zpracování 82 Kč/GJ. Obvyklé ceny za produkci pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin jsou 140 – 160 Kč/GJ v závislosti na výnosech a dalších okolnostech. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu štěpky o 82 Kč/GJ, tzn. zhruba o 50 – 60 % vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě bez nutnosti zvláštního skladování
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství, Odbor rostlinných komodit. Certificate issue date: 13.01.2015
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : contaminated biomass * risk element release * technology
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242861
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  V002 N Certifikovaná metodika.pdf13.2 MBOtheropen-access
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.