Search results

 1. 1.
  0166434 - UCHP-M 20020120 SK eng A - Abstract
  Veselý, Václav - Punčochář, Miroslav
  Using of Zero Valent Iron for Groundwater Decontamination.
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2002 - (Markoš, J.; Štefuca, V.). s. 12. ISBN 80-227-1690-1.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /29./. 27.05.2002-31.05.2002, Tatranské Matliare]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : reactive barrier * polluted groundwater * chlorinated aliphatic hydrocarbons
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0063558
   
   
 2. 2.
  0166430 - UCHP-M 20020116 SK eng A - Abstract
  Punčochář, Miroslav - Veselý, Václav
  Application of Reactive Barrier for Decontamination of Groundwater in Industrial Plant.
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2002 - (Markoš, J.; Štefuca, V.). s. 157. ISBN 80-227-1690-1.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /29./. 27.05.2002-31.05.2002, Tatranské Matliare]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0063554
   
   
 3. 3.
  0166045 - UCHP-M 20000113 CZ eng A - Abstract
  Punčochář, Miroslav - Veselý, Václav - Grabic, R. - Tydlitát, Vratislav - Pekárek, Vladimír
  The Influence of Water, Sulfur and Hydrogen Peroxide on PC DD/F Formation.
  14th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2000. Praha: Process Engineering Publisher, 2000. s. 292. ISBN 80-86059-30-8.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2000 /14./. 27.08.2000-31.08.2000, Praha]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0063193
   
   
 4. 4.
  0165200 - UCHP-M 970169 US eng A - Abstract
  Hájek, Milan - Pekárek, Vladimír - Šilhavý, Přemysl - Punčochář, Miroslav
  Microwave vitrification of solid wastes.
  10th Czech Conference on Glass. The Book of Abstracts. Poděbrady, 1997. s. 194. ISSN -.
  [Czech Conference on Glass /10./. 16.09.1997-18.09.1997, Poděbrady]
  R&D Projects: GA ČR GA203/97/1175
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0214878
   
   
 5. 5.
  0165011 - UCHP-M 960132 CZ eng A - Abstract
  Shimada, S. - Kumagai, T. - Hayashi, J. - Punčochář, Miroslav - Drahoš, Jiří - Chiba, T.
  Recovery of minerals from coal ashes by chlorination.
  CHISA 96 - Abstracts. Praha: ČSCHI, 1996. s. P5.83, 1448.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA'96 /12/. 25.08.1996-30.08.1996, Praha]
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0062199
   
   
 6. 6.
  0091611 - UCHP-M 20070342 SK cze A - Abstract
  Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Habart, J. - Tlustoš, P. - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
  Distribuce těžkých kovů při fluidním spalování vrb použitých pro fytoremediaci kontaminovaných půd.
  [Distribution of Heavy Metals in Fluidized-Bed Incineration of Willows Used for Phytoremediation of Contaminated Soil.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 129. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA AV ČR(CZ) IAA400720701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : fluidized-bed incineration * phytoremediation * heavy metals
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152163
   
   
 7. 7.
  0091609 - UCHP-M 20070341 SK cze A - Abstract
  Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Homolová, M. - Punčochář, Miroslav
  Vyluhovatelnost těžkých kovů z vzorků vrb použitých pro fytoremediaci.
  [Leachability of Heavy Metals from Samples of Willows Used for Phytoremediation.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 129. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : leachability * phytoremediation * heavy metals
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152161
   
   
 8. 8.
  0091606 - UCHP-M 20070340 SK cze A - Abstract
  Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Punčochář, Miroslav
  Úprava složení plynu ze zplyňování biomasy a odpadních plastů.
  [Producer Gas Treatment in Biomass and Plastic Waste Gasification.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 142. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : fluidized-bed gasification * biomass * plastic waste
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152158
   
   
 9. 9.
  0091600 - UCHP-M 20070339 SK cze A - Abstract
  Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Koutský, B.
  Analyzátor pro rychlé stanovení dehtů v plynu ze zplyňování biomasy.
  [Analyzer for Fast Determination of Tars in Biomass Producer Gases.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 142. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : biomass gasification * tar analysis
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152155
   
   
 10. 10.
  0091479 - UCHP-M 20070279 DE eng A - Abstract
  Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Punčochář, Miroslav - Koutský, B.
  Effects of Bed Materials on Gas Quality at Gasification of Biomass and Plastic Waste in the Atmospheric Fluidized-Bed Reactor.
  [Vliv materiálu lože na kvalitu plynu při zplyňování biomasy s plastem v atmosférickém fluidním reaktoru.]
  Book of Abstracts. -: -, 2007. P5.
  [International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies /2./. 08.05.2007-12.05.2007, Freiberg]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : fluidized-bed gasification * biomass * plastic waste
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152062
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.