Search results

 1. 1.
  0572014 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Komárek, M. - Vítková, M. - Cajthaml, Tomáš - Čechmánková, J. - Vácha, R.
  Ověřená technologie pro odstraňování organických polutantů z čistírenských kalů procesem pyrolýzy.
  [Proven technology for the removal of organic pollutants from sewage sludge by pyrolysis.]
  Internal code: odstraňování organických polutantů pyrolýzou ; 2023
  Technical parameters: Ověřená technologie spočívá ve využití procesu pyrolýzy probíhající při teplotách 500–650 °C v prostředí omezeném na volný kyslík, s následným spálením primárního pyrolýzního plynu za teploty až 1100 °C. Ověření proběhlo s reálným čistírenským kalem přirozeně kontaminovaným organickými polutanty. Technické parametry jsou detailně specifikovány v protokolu o ověřené technologii.
  Economic parameters: Oproti jiným způsobům nakládání s čistírenskými kaly (přímá aplikace na půdy, kompostování) dochází ke značnému zmenšení objemu a hmoty tohoto odpadu, jeho úplné hygienizaci a stabilizaci, tudíž lze snížit náklady na odstraňování tohoto odpadu (čistírenského kalu). Ekonomiku procesu lze dále vylepšit vyjmutím produkovaného biouhlu vyrobeného z čistírenského kalu z katalogu odpadů a jeho certifikací na pomocnou půdní látku. Vzniklý produkt – biouhel, je potenciálně pak dále obchodovatelnou komoditou.
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Keywords : pyrolysis * sewage sludge * endocrine disruptors * POPs * pharmaceuticals
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342851
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Pyrolýza ČK_Technická část Ověřená technologie 4.0.pdf8426.9 KBAuthor´s preprintopen-access
  Pyrolýza ČK_Formulář Oveřená technologie 4.0.pdf11262.7 KBAuthor´s preprintopen-access
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.