Search results

 1. 1.
  0567240 - ÚCHP 2023 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Šyc, Michal
  Přehled technologií pro zpracování kalů a recyklaci fosforu.
  [Overview of technologies for sludge treatment and phosphorus recycling.]
  Praha, 2022. 43 s. 2.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS02030008
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * sludge management * phosphorus
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338547
   
   
 2. 2.
  0563582 - ÚCHP 2023 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Hušek, Matěj - Moško, Jaroslav - Šyc, Michal
  Legislativa pro nakládání s čistírenskými kaly ve vybraných státech Evropské unie: Německo, Rakousko, Francie..
  [Legislation for sewage sludge management in selected EU countries: Germany, Austria, France.]
  Praha, 2022. 12 s. 1.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS02030008
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * environmental protection * eu legislation
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335489
   
   
 3. 3.
  0536920 - ÚCHP 2021 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Hartman, Miloslav
  Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaného separátu (PS) a extrahovaného slunečnicového šrotu (ES)..
  [Laboratory Pyrolysis Experiments of Pelleted Digestate (PS) and Extracted Sunflower Scrap (ES).]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2021. 74 s. 1.
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1820175
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biomass * pyrolysis * biochar
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314720
   
   
 4. 4.
  0518379 - ÚCHP 2020 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Hartman, Miloslav
  Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin..
  [Laboratory Pyrolysis Experiments of Pelleted Sunflower Harvesting Residues and Grain Harvesting Residues.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2020. 55 s. 1.
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1820175
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biomass * pyrolysis * biochar
  OECD category: Soil science
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303713
   
   
 5. 5.
  0499018 - ÚCHP 2019 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Hartman, Miloslav
  Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy..
  [Laboratory Pyrolysis Experiments of Barley and Wheat Pelletized Straw Samples, Sludge and Biomass Pellet Samples.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2018. 6.
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1820175
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biomass * pyrolysis * biochar
  OECD category: Soil science
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291307
   
   
 6. 6.
  0482177 - ÚCHP 2018 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Zach, Boleslav - Punčochář, Miroslav
  Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů..
  [Optimization of Sewage Sludge Combustion Conditions.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2017. 51 s. 4.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * fluidized bed * combustion
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277568
   
   
 7. 7.
  0482176 - ÚCHP 2018 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Hartman, Miloslav - Punčochář, Miroslav
  Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV..
  [Fluidized-bed Incineration of Dry Stabilized Sewage Sludge IV.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2017. 10 s. 3.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * fluidized bed * incineration
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277566
   
   
 8. 8.
  0473585 - ÚCHP 2018 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Soukup, Karel - Moško, Jaroslav - Krček, Martin - Kohoutová, Markéta - Šnajdaufová, Hana - Skoblia, S. - Beňo, Z.
  Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu..
  [Assessment of the Possibility of Utilization of the Solid Residue from Gasification of Biomass in Heating Plant Energo Centrum Kozomín for Production of Sorbent.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2017. 14 s. 1.
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : gasification * biomass * biochar
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270732
   
   
 9. 9.
  0469373 - ÚCHP 2017 CZ cze V - Research Report
  Stanovský, Petr - Pohořelý, Michael - Krček, Martin - Tošnarová, Markéta - Šyc, Michal
  Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO..
  [Thermal Destruction of Selected Ion Exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) with Inactive Waste Nuclides in the Process of MSO.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2016. 25 s. 7.
  R&D Projects: GA TA ČR TA04021660
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : anion exchanger * cation exchanger * MSO
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267164
   
   
 10. 10.
  0469372 - ÚCHP 2017 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Durda, Tomáš - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Hartman, Miloslav - Punčochář, Miroslav
  Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů III..
  [Fluidized-bed Incineration of Dry Stabilized Sewage Sludge III.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2016. 12 s. 6.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed * incineration * sewage sludge
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267163
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.