Search results

 1. 1.
  0570693 - ÚCHP 2024 RIV cze P1 - User Module
  Pohořelý, Michael - Sedmihradská, Anežka - Moško, Jaroslav - Trakal, L. - Hnídek, T.
  Zařízení pro třídění biocharu.
  [A device for sorting biochar.]
  2023. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Česká zemědělská univerzita v Praze - ENERGO Zlatá Olešnice s.r.o. Date of the utility model acceptance: 09.05.2023. Utility model number: 37038. Territorial Protection: národní patent v členském státě EU .
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1910056
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : separation * biomass processing * biochar
  OECD category: Energy and fuels
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037038.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342816
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv037038.pdf1429 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0497612 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Václavková, Šárka - Pohořelý, Michael
  Zařízení pro regeneraci fosforu z popela čistírenského kalu.
  [A Device for Phosphorus Recovery from Sewage Plant Sludge Ash.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 16.10.2018. Utility model number: 32191
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * phosphorus recovery * thermochemical treatment
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032191.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0290159
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv032191.pdf1279.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0490435 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Svoboda, Karel - Zach, Boleslav - Šyc, Michal
  Zařízení pro energetické a materiálové využití suchých stabilizovaných čistírenských kalů.
  [Device for Energy and Material Utilization of Dry Stabilized Sludge Sludge.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 10.04.2018. Utility model number: 31693
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed * dry flue gas treatment * sewage sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031693.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284660
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031693.pdf1233.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0490214 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Ružovič, Tomáš - Kohoutová, Markéta - Krček, Martin
  Anorganický sorbent na bázi sody pro odstraňování rtuti ze spalin.
  [Inorganic Sorbent on Soda-basis for Removal of Mercury from Flue Gas.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 06.06.2018. Utility model number: 31832
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : soda sorbent * mercury * flue gas
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031832.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284490
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031832.pdf4214.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0490022 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Ružovič, Tomáš - Moško, Jaroslav - Václavková, Šárka
  Zařízení pro suché čištění spalin.
  [A Device for Dry Purification of Combustion Products.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 28.05.2018. Utility model number: 31805
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : apparatus * dry cleaning * gas
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031805.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284324
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031805.pdf4239.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0474243 - ÚCHP 2018 RIV cze P1 - User Module
  Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Ondráček, Jakub - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.
  [A Device for Testing the Effect of Operating Conditions on the Removal of Pollutants from Combustion Products.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 11.04.2017. Utility model number: 30584
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : dry flue gas treatment * apparatus for the testing * pollutants
  OECD category: Energy and fuels
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030584.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0271411
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv030584.pdf2440.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0462828 - ÚCHP 2017 RIV cze P1 - User Module
  Pohořelý, Michael - Picek, I. - Skoblia, S.
  Zařízení pro vícestupňové zplyňování uhlíkatých paliv.
  [Facility for the Multi-Stage Gasification of Carbonaceous Fuels.]
  2016. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - TARPO spol. s r.o. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Date of the utility model acceptance: 06.09.2016. Utility model number: 29748
  R&D Projects: GA TA ČR TA04020583
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : gasification * multi-stage gasifier * thermochemical conversion
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029748.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0262208
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv029748.pdf0683.1 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0438804 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Tlustoš, P. - Habart, J. - Ucekaj, V.
  Zařízení pro přípravu hnojiva z popela získaného spalováním kontaminované biomasy.
  [Apparatus for Preparation of Fertilizing Material from Ash from Combustion of Contaminated Biomass.]
  2014. Owner: ÚCHP AV ČR, v. v. i. - ČZU v Praze - EVECO Brno. Date of the utility model acceptance: 18.12.2014. Utility model number: 27624
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : ash * heavy metals * phytoextraction
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10059098&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242240
   
   
 9. 9.
  0428245 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - User Module
  Tlustoš, P. - Habart, J. - Břendová, K. - Jelínek, F. - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Šyc, Michal
  Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu.
  [Equipment for the Preparation of Pyrolysis Coke.]
  2014. Owner: Česká zemědělská univerzita v Praze - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 24.04.2014. Utility model number: 26846
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : pyrolysis * pyrolysis coke * biochar
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10005873&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233631
   
   
 10. 10.
  0427658 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - User Module
  Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Durda, Tomáš - Punčochář, Miroslav - Hartman, Miloslav
  Zařízení pro fluidní spalování pevných paliv či suspenzí.
  [Facilities for Fluidized Bed Combustion of Solid Fuels or Suspensions.]
  2014. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 31.03.2014. Utility model number: 26697
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed combustion * solid fuel * suspension
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2030590&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233145
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.