Search results

 1. 1.
  0535080 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Spáčilová, Markéta - Krejčíková, Simona - Pohořelý, Michael - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga
  Aktivní sorbent z řasových odpadů pro čištění vod.
  [Active sorbent from Algae Waste for Waer Treatmen.]
  Internal code: aktivní sorbent ; 2020
  Technical parameters: Biouhle připravené pyrolýzou odpadních řas mají sorpční vlastnosti srovnatelné s komerčním sorbentem podle stanovených texturních charakteristik a rovněž podle výsledků dosažených při reálné aplikaci.
  Economic parameters: Tyto sorbenty mají sorpční schopnosti srovnatelné s komerčním sorbentem a vzhledem k použité surovině pro jejich přípravu, tj. odpadní řasové biomasy jsou vhodné pro aplikace v oblasti ochrany životního prostředí.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biochar * sorbent * microalgae
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313194
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_03_V008.docx3262 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0466238 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Ondráček, Jakub - Tesař, Ondřej - Goliáš, Jiří - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.
  [Apparatus for Testing of the Influence of Operating Parameters on Dry Flue Gas Treatment by Bag Filters.]
  Internal code: suché čistění spalin ; 2016
  Technical parameters: Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na jednokrokové suché čištění spalin.
  Economic parameters: Unikátní experimentální zařízení umožňuje ověření pracovních podmínek rukávových filtrů za podmínek blízkých reálnému provozu. Realizace experimentálních testů na tomto zařízení pak bude násobně výhodnější než na reálném zařízení. Dle rozsahu sledovaných podmínek a náročnosti experimentu jsou náklady na realizaci jednoho testu na úrovni desítek tisíc Kč.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : flue gas treatment * dry sorption * waste-to-energy
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0264588
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.