Search results

 1. 1.
  0460408 - ÚCHP 2017 CZ cze D - Thesis
  Pohořelý, Michael
  Termické transformace pevných paliv ve vysokoteplotní fluidní vrstvě.
  [Thermal Transformation of Solid Fuels in a High Temperature Fluidized Bed.]
  VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí. Defended: Praha. 19.10.2015. - Praha, 2015. 50 s.
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed * incineration * gasification
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0260508
   
   
 2. 2.
  0353203 - ÚCHP 2011 CZ cze D - Thesis
  Pohořelý, Michael
  Vliv reakčních podmínek na fluidní zplyňování uhlí, dřeva a plastů.
  [Fluidized-Bed Gasification of Coal, Woody Biomass and Plastics – Effect of Operating Conditions.]
  Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Defended: Praha. 24.11.2010. - Praha, 2010. 195 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : gasification * fluidized-bed * chp
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0192515
   
   
 3. 3.
  0104786 - UCHP-M 20040040 CZ cze D - Thesis
  Pohořelý, Michael
  Spalování stabilizovaných kalů z čistíren odpadních vod ve fluidní vrstvě.
  [Combustion of Stabilized Waste Water Sludge in the Fluidized Bed.]
  VŠCHT Praha. 20040601. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2004. 78 s.
  R&D Projects: GA ČR GA203/02/0002; GA AV ČR IAA4072201; GA AV ČR IAA4072001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : fluidized bed * sewage sludge * combustion
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012051
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.