Search results

 1. 1.
  0469182 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pokorná, Dana - Cuřínová, Petra - Fajgar, Radek - Pola, Josef - Křenek, T. - Kovářík, T. - Pola, M. - Duchek, P. - Vála, L. - Novák, L. - Janeček, V.
  Funkční vzorky porézních katalyzátorů.
  [Functional Samples of Porous Catalysts.]
  Internal code: katalyzátory na nosičích ; 2016
  Technical parameters: Jsou uvedeny tři funkční vzorky kompositních katalyzátorů pro oxidativní degradaci antibiotik, které byly připraveny deposicí železnatého spinelu na porézní anorganický materiál či děrovaný vysokotlaký polyethylén. Prvé dva komposity byly připraveny sorpcí nanoprášku a laserovou ablací ve vodě a jsou určeny pro použití ve Fentonově degradaci antibiotik v průtokovém uspořádání jako fixované filtrační lože, zatímco třetí komposit byl připraven plasmovým leptáním polymerního nosiče biomasy a následnou laserovou ablativní deposicí na plasmaticky upravený povrch a je určen pro použití ve Fentonově degradaci antibiotik jako tělesa suspendované ve znečištěné vodě MBR (moving bed) reaktoru.
  Economic parameters: Funkční vzorky budou dále optimalizovány a vybrané optimální vzorky budou testovány ve čtvrtém roce řešení projektu spolu se vzorky aktivované aluminy ve společnosti Pro-Aqua CZ, s.r.o., Ústí n/L.
  R&D Projects: GA TA ČR TA04020860
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : porous catalyst * laser deposition * antibiotics * Fenton degradation
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267036
   
   
 2. 2.
  0452865 - ÚCHP 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Křenek, T. - Kovářík, T. - Pola, M. - Duchek, P. - Pokorná, Dana - Šnajdaufová, Hana - Fajgar, Radek - Pola, Josef
  Funkční vzorky porézních katalyzátorů.
  [Functional Samples of Porous Catalysts.]
  Internal code: katalyzátor na alumině ; 2015
  Technical parameters: Porézní katalyzátory jsou kompositními materiály připravené laserovou ablativní deposicí jednoho ze studovaných železnatých spinelů (magnetitu) ve vakuu na porézní substráty vzniklé metodou sycení vysoce porézních templátových polymerních pěn vhodnými anorganickými plnivy a následným tepelným zpracováním. Vyrobené porézní substráty (nosiče katalytických vrstev) nejsou hydroskopické a jejich porézní struktura odolává podmínkám laserové deposice.
  Economic parameters: katalyzátory pro použití ve Fenton degradaci antibiotik v odpadních vodách
  R&D Projects: GA TA ČR TA04020860
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : porous catalyst * laser deposition * water remediation
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253786
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.