Search results

 1. 1.
  0531985 - ÚMCH 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Horodecka, Sabina - Strachota, Adam - Mossety-Leszczak, B. - Šlouf, Miroslav - Zhigunov, Alexander - Vyroubalová, Michaela - Kaňková, Dana - Netopilík, Miloš
  Meltable copolymeric elastomers based on polydimethylsiloxane with multiplets of pendant liquid-crystalline groups as physical crosslinker: a self-healing structural material with a potential for smart applications.
  European Polymer Journal. Roč. 137, 15 August (2020), s. 1-23, č. článku 109962. ISSN 0014-3057
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-04925S
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : reversible networks * self-assembly * self-healing
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  OBOR OECD: Polymer science
  Impact factor: 3.862, year: 2019
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305720316761?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310648
   
 2. 2.
  0525444 - ÚMCH 2021 RIV AE eng J - Journal Article
  Trhlíková, Olga - Kanizsová, Lívia - Horský, Jiří - Šmíra, P. - Nasswettrová, A. - Šlouf, Miroslav - Dušková-Smrčková, Miroslava
  Analysis and removal of air pollutants from scorched wood.
  Journal of Wood Chemistry and Technology. Roč. 40, č. 4 (2020), s. 248-257. ISSN 0277-3813
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-00089S; GA MŠk(CZ) LO1507
  Grant - others:OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/24504
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : scorched wood * volatile air pollutants * headspace gas chromatography - mass spectrometry
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  OBOR OECD: Polymer science
  Impact factor: 1.899, year: 2019
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02773813.2020.1758725
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309816
   
 3. 3.
  0525258 - ÚMCH 2021 RIV CH eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Ujčić, Aleksanda - Nevoralová, Martina - Vacková, Taťana - Fambri, L. - Kelnar, Ivan
  Monitoring of morphology and properties during preparation of PCL/PLA microfibrillar composites with organophilic montmorillonite.
  Frontiers in Materials. Roč. 7, 25 June (2020), s. 1-16, č. článku 188. ISSN 2296-8016
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008; GA TA ČR(CZ) TE01020118; GA ČR(CZ) GA19-06065S; GA MŠk(CZ) LO1507
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : biodegradable microfibrillar composites * polycaprolactone * poly(lactic acid)
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  OBOR OECD: Polymer science
  Impact factor: 2.705, year: 2019
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2020.00188/full
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309815
   
 4. 4.
  0524959 - ÚMCH 2021 RIV CH eng J - Journal Article
  Kostiv, Uliana - Engstová, Hana - Krajnik, B. - Šlouf, Miroslav - Proks, Vladimír - Podhorodecki, A. - Ježek, Petr - Horák, Daniel
  Monodisperse core-shell NaYF4:Yb3+/Er3+@NaYF4:Nd3+-PEG-GGGRGDSGGGY-NH2 nanoparticles excitable at 808 and 980 nm: design, surface engineering, and application in life sciences.
  Frontiers in Chemistry. Roč. 8, 12 June (2020), s. 1-15, č. článku 497. ISSN 2296-2646
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-00676S; GA TA ČR(CZ) TE01020118; GA MŠk(CZ) LO1507; GA ČR(CZ) GA18-05510S; GA MŠk(CZ) 8JPL19006
  Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:67985823
  Keywords : upconversion nanoparticles * core-shell * 808 nm excitation
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry; EA - Cell Biology (FGU-C)
  OBOR OECD: Polymer science; Cell biology (FGU-C)
  Impact factor: 3.693, year: 2019
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2020.00497/full
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309737
   
 5. 5.
  0524917 - ÚMCH 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Lobaz, Volodymyr - Konefal, Magdalena - Kotov, Nikolay - Lukešová, Miroslava - Hromádková, Jiřina - Šlouf, Miroslav - Pánek, Jiří - Hrubý, Martin - Chmela, T. - Krupička, P.
  Nízkoteplotní fosfátové smalty pro antikorozní ochranu konstrukčních dílů z ochuzeného uranu.
  [Low-melting phosphate glass for corrosion protection of depleted uranium.]
  Chemické listy. Roč. 114, č. 6 (2020), s. 411-415. ISSN 0009-2770
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10164
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : deplet uranium * corrosion protection * zinc-lead phosphate glass
  Subject RIV: JP - Industrial Processing
  OBOR OECD: Materials engineering
  Impact factor: 0.390, year: 2019
  http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3621
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309738
   
 6. 6.
  0524787 - ÚŽFG 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Rohiwal, Sonali Suresh - Dvořáková, N. - Klíma, Jiří - Vaškovičová, Michaela - Šenigl, Filip - Šlouf, Miroslav - Pavlová, Eva - Štěpánek, Petr - Babuka, David - Beneš, Hynek - Ellederová, Zdeňka - Stieger, K.
  Polyethylenimine based magnetic nanoparticles mediated non-viral CRISPR/Cas9 system for genome editing.
  Scientific Reports. Roč. 10, č. 1 (2020), č. článku 4619. ISSN 2045-2322
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1609; GA TA ČR(CZ) TN01000008; GA MŠk(CZ) LO1507
  Institutional support: RVO:67985904 ; RVO:68378050 ; RVO:61389013
  Keywords : nanoparticles * CRISP/Cas9 * genome editing
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology; CD - Macromolecular Chemistry (UMCH-V)
  OBOR OECD: Genetics and heredity (medical genetics to be 3); Polymer science (UMCH-V)
  Impact factor: 3.998, year: 2019
  https://www.nature.com/articles/s41598-020-61465-6
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309077
   
 7. 7.
  0524738 - ÚMCH 2021 RIV CH eng J - Journal Article
  Nevoralová, Martina - Koutný, M. - Ujčić, Aleksanda - Starý, Zdeněk - Šerá, J. - Vlková, Helena - Šlouf, Miroslav - Fortelný, Ivan - Kruliš, Zdeněk
  Structure characterization and biodegradation rate of poly(.epsilon.-caprolactone)/starch blends.
  Frontiers in Materials. Roč. 7, 5 June (2020), s. 1-14, č. článku 141. ISSN 2296-8016
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV15-31269A; GA TA ČR(CZ) TE01020118; GA TA ČR(CZ) TN01000008; GA MŠk(CZ) LO1507
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : poly (epsilon-caprolactone) * thermoplastic starch * biodegradation rate
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  OBOR OECD: Polymer science
  Impact factor: 2.705, year: 2019
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2020.00141/full
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309496
   
 8. 8.
  0524698 - ÚMCH 2021 RIV US eng J - Journal Article
  Milakin, Konstantin A. - Morávková, Zuzana - Acharya, Udit - Šlouf, Miroslav - Hodan, Jiří - Bober, Patrycja
  One-step synthesis of polyaniline-silver cryogels.
  Journal of Materials Science. Roč. 55, č. 24 (2020), s. 10427-10434. ISSN 0022-2461
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-04669S
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : polyaniline-silver composites * cryogels * conductivity
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  OBOR OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Impact factor: 3.553, year: 2019
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-020-04719-y
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309148
   
 9. 9.
  0524226 - ÚMCH 2021 RIV DE eng J - Journal Article
  Urbánek, Tomáš - Trousil, Jiří - Rak, D. - Gunár, Kristýna - Konefal, Rafal - Šlouf, Miroslav - Sedlák, M. - Šebestová Janoušková, Olga - Hrubý, Martin
  .gamma.-Butyrolactone copolymerization with the well-documented polymer drug carrier poly(ethylene oxide)-block-poly(.epsilon.-caprolactone) to fine-tune its biorelevant properties.
  Macromolecular Bioscience. Roč. 20, č. 5 (2020), s. 1-15, č. článku 1900408. ISSN 1616-5187
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-07164S; GA ČR(CZ) GA17-09998S; GA MŠk(CZ) LO1507
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : biodegradation * macrophages * nanomedicine
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  OBOR OECD: Polymer science
  Impact factor: 3.416, year: 2019
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mabi.201900408
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308771
   
 10. 10.
  0523883 - ÚMCH 2021 RIV CH eng J - Journal Article
  Kaberova, Zhansaya - Karpushkin, E. - Nevoralová, Martina - Vetrík, Miroslav - Šlouf, Miroslav - Dušková-Smrčková, Miroslava
  Microscopic structure of swollen hydrogels by scanning electron and light microscopies: artifacts and reality.
  Polymers. Roč. 12, č. 3 (2020), s. 1-18, č. článku 578. ISSN 2073-4360
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-08531S; GA TA ČR(CZ) TE01020118; GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : hydrogel * PHEMA * poly(2-hydroxyethyl methacrylate)
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  OBOR OECD: Polymer science
  Impact factor: 3.426, year: 2019
  https://www.mdpi.com/2073-4360/12/3/578
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308246