Search results

 1. 1.
  0207431 - USMH-B 990224 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Buchtele, Jaroslav - Straka, Pavel - Kovářová, Jana
  Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů.
  [Co-pyrolysis of coal with waste plastics: yields and properties of products.]
  Plastové odpady. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 1999, s. 45-50. ISBN 80-7080-361-4.
  [Plastové odpady - recyklace, zneškodnění. Seč (CZ), 24.11.1999-25.11.1999]
  Grant - others:EU(CZ) IC15-CT96-017
  Subject RIV: DM - Solid Waste and Recycling
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0103002
   
   
 2. 2.
  0187689 - UMCH-V 990202 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Kovářová, Jana - Rosík, L.
  Využití DSC po hodnocení termooxidace a stabilizace polymerů.
  [Exploitation of DSC for evaluation of thermooxidation and stabilization of polymers.]
  Sborník příspěvků. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1999 - (Taraba, B.), s. 49-50. ISBN 80-7042-775-2.
  [Kalorimetrický seminář. Železná Ruda (CZ), 24.05.1999-27.05.1999]
  Grant - others:XE(CZ) Copernicus IC15-CT96-0717
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0083748
   
   
 3. 3.
  0024546 - ÚMCH 2006 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Beneš, Hynek - Rösner, J. - Horák, Zdeněk - Kotek, Jiří - Kovářová, Jana
  Recyklace měkkých PUR pěn užívaných při výrobě automobilů.
  [Recycling of soft polyurethane foams used in automobile industry.]
  Sborník přednášek. Pardubice: Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o, 2005, s. 45-49. ISBN 80-86832-14-7.
  [Seminář Polymery a životní prostředí. Litomyšl (CZ), 02.11.2005-03.11.2005]
  R&D Projects: GA MŽP SL/7/26/05
  Keywords : flexible polyurethane foam * glycolysis * chemical recycling
  Subject RIV: DM - Solid Waste and Recycling
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0115079
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.