Search results

 1. 1.
  0566584 - ÚMCH 2023 RIV cze P1 - User Module
  Brynda, Eduard - Riedel, Tomáš - Táborská, Johanka - Filová, Elena - Blanquer Jerez, Andreu - Jenčová, V. - Havlíčková, K. - David, L. - Kuželová Košťáková, E.
  Nanovlákenný materiál pro krytí diabetických ran.
  [Nanofibrous material as a diabetic wounds dressing.]
  2022. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - Technická univerzita v Liberci. Date of the utility model acceptance: 14.11.2022. Utility model number: 36550
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV18-01-00332
  Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:67985823
  Keywords : human platelet lysate * diabetic ulcer * fibrin coating
  OECD category: Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones); Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction) (FGU-C)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036550.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337905

             
   
   
 2. 2.
  0476922 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze P1 - User Module
  Matějka, R. - Štěpanovská, J. - Rosina, J. - Kneppo, P. - Brynda, Eduard - Riedel, Tomáš - Filová, Elena - Trávníčková, Martina - Zárubová, Jana - Riedelová, Zuzana
  Kultivační komora pro stimulaci planárních vzorků decelularizovaného perikardu.
  [A cultivation chamber for stimulation of planar samples of decellularized pericardium.]
  2017. Owner: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 30.05.2017. Utility model number: 30705
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV15-29153A
  Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:67985823
  Keywords : decelullarized pericardium * cell cultivation chamber * artificial heart valves
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems; Cardiac and Cardiovascular systems (FGU-C)
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030705.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0274606

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.