Search results

 1. 1.
  0188056 - UMCH-V 20000373 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Bohdálková, J. - Kozubek, E. - Pavlovský, J. - Spěváček, Jiří - Brus, Jiří
  Studium složení huminových kyselin NMR metodami.
  [Study of composition of humic acids by NMR methods.]
  Sborník přednášek. Český Těšín, 2000, s. 135-140. ISBN 80-86380-05-X.
  [Analýza organických látek v životním prostředí. Komorní Lhotka (CZ), 16.10.2000-19.10.2000]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2050602
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0084057
   
 2. 2.
  0043834 - ÚMCH 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Spěváček, Jiří - Synytsya, A. - Brus, Jiří - Ederová, J. - Čopíková, J.
  Strukturní charakterizace chitin/glukanových komplexů izolovaných z houby Pleurotus sp. a mycelia Aspergillus niger.
  [Structural characterization of chitin/glucan complexes from the mushroom Pleurotus sp. and Aspergillus niger mycelium.]
  Polysacharidy II. Praha: Česká společnost chemická a Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha, 2006, s. 1-12.
  [Konference Polysacharidy II: Struktura a biologické účinky polysacharidů a jejich derivátů. Praha (CZ), 10.11.2006]
  R&D Projects: GA ČR GA525/05/0273
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : chitin/glucan complex * structure * solid state NMR
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0136735
   
 3. 3.
  0020748 - ÚMCH 2006 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Brus, Jiří
  NMR spektroskopie: principy a aplikace v chemii, biologii a lékařství.
  [NMR spectroscopy: principles and application in chemistry, biology and medicine.]
  Sborník. Praha: Akademické a univerzitní centrum, 2005, s. 107-116.
  [Projekt: Otevřená věda, praktický kurz chemie. Nové Hrady (CZ), 21.08.2005-26.08.2005]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : NMR spectroscopy * MRI * structural biology
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0109804