Search results

 1. 1.
  0446964 - ÚACH 2015 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Štengl, Václav
  Protokol o ověření technologie syntézy nano Fe-dopovaného ZnO.
  [Protocol of verification of Fe-doped nano ZnO synthesis technology.]
  Internal code: 14B ; 2014
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledku v rámci projektu podepsána s firmou SYNPO, akciová společnost, S. K. Neumanna 1316, 53002 Pardubice, IČO 46504711 dne 7.3.2012
  Economic parameters: Výroba Fe dopovaného ZnO
  R&D Projects: GA TA ČR TA02010541
  Keywords : zinc oxide * Fe-doped ZnO
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0248941
   
   
 2. 2.
  0446946 - ÚACH 2015 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Štengl, Václav
  Protokol o ověření technologie syntézy nano ZnO.
  [Protocol of verification of nano ZnO synthesis technology.]
  Internal code: 14A ; 2014
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledku v rámci projektu podepsána s firmou SYNPO, akciová společnost, S. K. Neumanna 1316, 53002 Pardubice, IČO 46504711 dne 7.3.2012
  Economic parameters: Výroba destičkovitého ZnO
  R&D Projects: GA TA ČR TA02010541
  Keywords : zinc oxide * pigments
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0248892
   
   
 3. 3.
  0445087 - ÚACH 2016 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Štengl, Václav - Ratajský, P. - Vláčil, P.
  Nové perspektivní nanokompozitní materiály na bázi chalkogenidů přechodných kovů pro fotovoltaické nátěrové hmoty.
  [New perspective nanocomposite materials base on chalcogenides of transient metals for photovoltaic coatings.]
  Internal code: 13/A-E/2015, 15/A-D/2015 ; 2015
  Technical parameters: Ověřená technologie syntézy nano-kompozitních materiálů na bázi chalkogenidů přechodných kovů, popis technologie je k dispozici v protokolech registrovaných pod č. 13/A-E/2015 a 15/A-D/2015 UACH AV ČR, v. v. i. Smlouva o využití výsledku v rámci projektu uzavřena s firmou Rokospol, a.s., Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1, IČ: 25521446, DIČ: CZ 25521446 dne 10.12.2015.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem důležitý pro další výzkum a vývoj nano-kompozitních materiálů na bázi chalkogenidů přechodných kovů na UACH AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA MPO FR-TI4/399
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : sulfides * selenides * transition metals * nano-composites * photovoltaic application
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0247508
   
   
 4. 4.
  0426482 - ÚACH 2014 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Černý, Zbyněk - Štengl, Václav - Bludská, Jana
  Nové anorganické pigmenty na bázi přírodních alumokřemičitanů s nízkým obsahem oxidů železa.
  [New inorganic pigment based on natural alumosilicates with low content of iron.]
  Internal code: 6.2012 ; 2012
  Technical parameters: Čtvrtprovozní ověření technologie výroby pigmentů na bázi přírodních hlinitokřemičitanů s nízkým obsahem oxidu železa. Llicenční smlouva uzavřená mezi Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,IČ:61388980 a České lupkové závody, a.s.,IČ:26423367 dne 18.6.2012
  Economic parameters: nová technologie
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : alumosilicate * pigment
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0232201
   
   
 5. 5.
  0375684 - ÚACH 2012 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Černý, Zbyněk - Šulc, Lubomír - Bludská, Jana - Štengl, Václav
  Způsob výroby homogenního nanosolu hydratovaného peroxidu zinečnatého-ZnO s nízkým obsahem organických zbytků a použití tohoto nanosolu.
  [A way of production of homogenous nanosol of hydrated ZnO2 with low content of organic residues and using of the nanosol.]
  Internal code: nanosol ; 2011
  Technical parameters: Know – how technologie laboratorní přípravy nového typu nanosolu ZnO2 pro nanášení ZnO nanovrstvy; licenční smlouva uzavřená mezi Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,IČ:61388980 a OPTAGLIO s.r.o, IČ:48950076 dne 28.12.2011
  Economic parameters: nová technologie
  R&D Projects: GA MPO FR-TI1/595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : zinc peroxide sol * thin layer * zinc oxide
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0208274
   
   
 6. 6.
  0359109 - ÚACH 2011 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Štengl, Václav
  Poloprovozní šarže kompozitu vzorku TiO2/In2O3.
  [Pilot batches of the composite TiO2/In2O3.]
  Internal code: nanokompozity ; 2010
  Technical parameters: Poloprovozní ověření výroby kompozitních materiálů pro rozklad bojových látek a organických polutantů , ROKOSPOL a.s.,25521446
  Economic parameters: Kompozitní materiál pro rozklad bojových látek a organických polutantů
  R&D Projects: GA MPO FI-IM5/231
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : sulphides * oxides * homogeneous hydrolysis * homogeneous precipitation * thioacetamid * decontamination * photocatalysis
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0196957
   
   
 7. 7.
  0359090 - ÚACH 2011 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Štengl, Václav
  Poloprovozní šarže kompozitu vzorku TiO2/GeO2.
  [Pilot batches of the composite TiO2/GeO2.]
  Internal code: nanokompozity ; 2010
  Technical parameters: Poloprovozní ověření výroby kompozitních materiálů pro rozklad bojových látek a organických polutantů ,ROKOSPOL a.s.,25521446
  Economic parameters: Kompozitní materiál pro rozklad bojových látek a organických polutantů
  R&D Projects: GA MPO FI-IM5/231
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : sulphides * oxides * homogeneous hydrolysis * homogeneous precipitation * thioacetamid * decontamination * photocatalysis
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0196946
   
   
 8. 8.
  0340154 - ÚACH 2010 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Šubrt, Jan - Černý, Zbyněk - Štengl, Václav
  Modifikovaný kaolinit nanočásticemi stříbra.
  [modified kaolinite by nanoparticles of silver.]
  Internal code: nanokompozity ; 2009
  Technical parameters: Nová technologie pro stabilizaci stříbrných nanočástic
  Economic parameters: Laciný přípravek pro stabilizaci vody
  R&D Projects: GA MŠMT LC523
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : modified kaolinite * nanoparticles Ag
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183456
   
   
 9. 9.
  0097254 - ÚACH 2008 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Štengl, Václav
  Modifikované fotokatalytické pigmenty.
  [Modified photocatalytic pigments.]
  Internal code: fotokatalitické pigmenty ; 2007
  Technical parameters: samočisticí nátěry ve viditelné oblasti spektra
  Economic parameters: Nový typ interiérových barev
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : pigments
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156437
   
   
 10. 10.
  0097253 - ÚACH 2008 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Štengl, Václav
  Nemodifikované fotokatalytické pigmenty.
  [Nonmodified photocatalytic pigments.]
  Internal code: pigmenty ; 2007
  Technical parameters: samočisticí nátěry
  Economic parameters: Nový typ interiérových barev
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : Nonmodified photocatalytic pigments
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156436
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.