Search results

 1. 1.
  0533232 - ÚACH 2021 RIV cze P - Patent Document
  Černý, Zbyněk - Bludská, Jana - Štengl, Václav - Šubrt, Jan - Boháček, Jaroslav - Havlín, J. - Čermák, Z.
  Kombinovaný materiál.
  [Composite material.]
  2020. Owner: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.- Lumet, s.r.o. - Asteing, s.r.o. Date of the patent acceptance: 04.03.2020. Patent Number: 308281
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : composite material * nanoparticles
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308281.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311680
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  308281.pdf2194 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0523671 - ÚACH 2020 RIV cze P - Patent Document
  Štengl, Václav - Bludská, Jana - Černý, Zbyněk
  Způsob výroby až jednovrstvých plátkových nanočástic.
  [Process for producing up to single-layer wafer nanoparticles.]
  2019. Owner: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 11.12.2019. Patent Number: 308150
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : nanoplate dispersions * aqueous suspensions
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308150.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307982
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0523671 P.pdf2512.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0470015 - ÚACH 2017 RIV cze P - Patent Document
  Pospěchová, J. - Štengl, Václav
  Způsob přípravy nanokompozitního materiálu na bázi grafen oxidu a polystyrenu, nanokompozitní materiál a jeho použití.
  [Process for preparing a nanocomposite material based on graphene oxide and polystyrene, nanocomposite material and its use.]
  2016. Owner: ÚJV Řež, a.s. - Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 15.06.2016. Patent Number: 306078
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : graphene oxide * nanocomposite material
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306078.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267798
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Způsob přípravy.pdf1337.4 KBOtherrequire
   
   
 4. 4.
  0426833 - ÚACH 2014 RIV cze P - Patent Document
  Janoš, P. - Štengl, Václav
  Použití oxidu ceričitého k rozkladu organofosforečných sloučenin.
  [Use of cerium oxide decomposition of organophosphorus compounds.]
  2014. Owner: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 08.01.2014. Patent Number: 304293
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : cerium oxide * pesticides * organophosphates
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304293.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0232663
   
   
 5. 5.
  0421551 - ÚACH 2014 RIV cze P - Patent Document
  Černý, Zbyněk - Šulc, Lubomír - Bludská, Jana - Štengl, Václav - Koňáková, K. - Michlová, M.
  Způsob přípravy nanosolu hydratovaného peroxidu zinečnatého - ZnO2, nanosol připravený tímto způsobem a použití tohoto nanosolu.
  [Method for preparation of a homogeneous nanosol hydrated zinc-peroxide ZnO2 with a low content of organic residues and using the nanosol.]
  2013. Owner: OPTAGLIO, s.r.o. - Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 22.07.2013. Patent Number: 304031
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : zink peroxide * nanosol * optical layers
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304031.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0228674
   
   
 6. 6.
  0390628 - ÚACH 2013 RIV cze P - Patent Document
  Černý, Zbyněk - Bludská, Jana - Štengl, Václav
  Způsob přípravy nanočásticového AgCl.
  [Method of preparation of nanoparticle AgCl.]
  2012. Owner: Ústav anorganické chemie AV ČR,v. v. i. Date of the patent acceptance: 13.12.2012. Patent Number: 303637
  R&D Projects: GA MPO FR-TI1/006
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : nanoparticle AgCl
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303637.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0219594
   
   
 7. 7.
  0364387 - ÚACH 2012 RIV cze P - Patent Document
  Černý, Zbyněk - Štengl, Václav - Šulc, Lubomír - Bludská, Jana - Vláčil, P. - Potměšil, V. - Prokopová, I. - Dostálek, P.
  Kombinovaný materiál na bázi polymerů obsahující nanočástice a způsob jeho přípravy.
  [Combined material based on polymers containing nanoparticels and way of its preparation.]
  2011. Owner: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - ATYPO spol. sr.o. Date of the patent acceptance: 29.06.2011. Patent Number: 302638
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : barrier packing
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302638.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0199882
   
   
 8. 8.
  0357434 - ÚACH 2011 RIV CZ cze P - Patent Document
  Štengl, Václav - Černý, Zbyněk - Bludská, Jana
  Způsob výroby fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého pro viditelnou oblast světelného spektra.
  [A way of preparation of active titanium oxide for visible area of light spectrum.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Owner: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 11.01.2010. Patent Number: 301406
  R&D Projects: GA ČR GA203/08/0334
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : titanium dioxide * photocatalysis * warfare agents
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301406.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195711
   
   
 9. 9.
  0336881 - ÚACH 2011 RIV CZ cze P - Patent Document
  Štengl, Václav - Havlín, V. - Kočař, A. - Ratajský, P.
  Způsob výroby transparentních fotokatalyticky aktivních částic oxidu titaničitého.
  [Method of fabrication of transparent photocatalytical active particles of titanium dioxide.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Owner: ROKOSPOL, a. s.-Ústav anorganické chemie AV ČR -Havlín Vladimír Ing. CSc. Date of the patent registration: 27.04.2006. Date of the patent acceptance: 01.07.2009. Patent Number: 300800
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : TiO2 * polymeric compounds
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/300/300800.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181013
   
   
 10. 10.
  0336880 - ÚACH 2010 RIV CZ cze P - Patent Document
  Černý, Zbyněk - Štengl, Václav
  Způsob výroby fotokatalyticky aktivního monodisperzního oxidu titaničitého.
  [Method of fabrication of photocatalytically active monodispersive titanium dioxide.]
  Praha: ÚPV, 2009. Owner: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Date of the patent registration: 07.03.2008. Date of the patent acceptance: 02.09.2009. Patent Number: 301006
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : TiO2 * photocatalytic effect
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181012
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.