Search results

 1. 1.
  0479784 - ÚACH 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav
  Funkční vzorek TiO2_IDA.
  [Functional sample TiO2_IDA.]
  Internal code: 24/2017 ; 2017
  Technical parameters: Funkční vzorek oxidu titaničitého TiO2 pro degradaci idarubicinu, popis funkčního vzorku je k dispozici v protokolu registrovaném pod č. 24/2017 na UACH AV ČR, v. v. i.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem důležitý pro další výzkum a vývoj reaktivních sorbentů na UACH AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG02010049
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : titanium oxide * idarubicine * SEM
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0275714
   
   
 2. 2.
  0476002 - ÚACH 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav
  Funkční vzorek TiO2_DAUNO.
  [Functional sample TiO2_DAUNO.]
  Internal code: 23/2017 ; 2017
  Technical parameters: Funkční vzorek oxidu titaničitého TiO2 pro degradaci daunorubicinu, popis funkčního vzorku je k dispozici v protokolu registrovaném pod č. 23/2017 na UACH AV ČR, v. v. i.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem důležitý pro další výzkum a vývoj reaktivních sorbentů na UACH AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG02010049
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : titanium oxide * daunorubicin * SEM
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0272571
   
   
 3. 3.
  0473620 - ÚACH 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav
  Funkční vzorek TiO2_EPI.
  [Functional sample TiO2_EPI.]
  Internal code: 22/2017 ; 2017
  Technical parameters: Funkční vzorek oxidu titaničitého TiO2 pro degradaci epirubicinu, popis funkčního vzorku je k dispozici v protokolu registrovaném pod č. 22/2017 na UACH AV ČR, v. v. i.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem důležitý pro další výzkum a vývoj reaktivních sorbentů na UACH AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG02010049
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : titanium oxide * epirubicine * SEM
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270757
   
   
 4. 4.
  0467195 - ÚACH 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štenglová Netíková, I. R. - Štengl, Václav
  Funkční vzorek MT_1.
  [Functional sample MT_1.]
  Internal code: 21/2016 ; 2016
  Technical parameters: Funkční vzorek uridino-thymidinové masti, popis funkčního vzorku je k dispozici v protokolu registrovaném pod č.21/2016 na UACH AV ČR, v. v. i.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem, důležitý pro další výzkum a vývoj přípravků pro lokální léčbu HFS po léčbě fluoropyrimidiny ve VFN v Praze a UACH AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG02010049
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Uridin * thymidin * Basis creme DAC
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267681
   
   
 5. 5.
  0467110 - ÚACH 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav
  Funkční vzorek TiO2_DOXO.
  [Functional sample TiO2_DOXO.]
  Internal code: 19/2016 ; 2016
  Technical parameters: Funkční vzorek oxidu titaničitého TiO2 pro degradaci doxorubicinu, popis funkčního vzorku je k dispozici v protokolu registrovaném pod č.19/2016 na UACH AV ČR, v. v. i.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem důležitý pro další výzkum a vývoj reaktivních sorbentů na UACH AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG02010049
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Titanium oxide * doxorubicine * SEM
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267682
   
   
 6. 6.
  0452880 - ÚACH 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav - Ratajský, P. - Vláčil, P.
  Funkční vzorek Cu2ZnSnSe4 - kaolin.
  [Functional sample of Cu2ZnSnSe4 - kaolin.]
  Internal code: 17/2015 ; 2015
  Technical parameters: Funkční vzorek Cu2ZnSnSe4 - kaolin připravený v dietylenglykolu. Popis funkčního vzorku je k dispozici v protokolu registrovaném pod č. 17/2015 na UACH AV ČR, v. v. i.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem důležitý pro další výzkum a vývoj materiálů na bázi selenidů přechodných kovů na UACH AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA MPO FR-TI4/399
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : selenides * transition metals * nano-composites
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253791
   
   
 7. 7.
  0452879 - ÚACH 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav - Ratajský, P. - Vláčil, P.
  Funkční vzorek Cu2SnSe4 - kaolin.
  [Functional sample of Cu2SnSe4 - kaolin.]
  Internal code: 16/2015 ; 2015
  Technical parameters: Funkční vzorek Cu2SnSe4 - kaolin připravený v dietylenglykolu. Popis funkčního vzorku je k dispozici v protokolu registrovaném pod č. 16/2015 na UACH AV ČR, v. v. i.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem důležitý pro další výzkum a vývoj materiálů na bázi selenidů přechodných kovů na UACH AV ČR, v. v. i.
  R&D Projects: GA MPO FR-TI4/399
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : selenides * transition metals * nano-composites
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253792
   
   
 8. 8.
  0361027 - ÚACH 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav - Horák, L.
  Ultrazvukový generátor s výkonem 1000 W se sonifikátorem.
  [Ultrasound generator and sonicator with power 1000 W.]
  Internal code: Ultrazvukový generátor 2 ; 2006
  Technical parameters: Funkční vzorek je technologicky využívat k preparaci látek a využití pro další vědeckou práci v Pilotním centru UACH AV ČR, Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje 129/2006/FI-IM/065, 30.6.2006
  Economic parameters: Využití pro další vědeckou práci v Pilotním centru UACH AV ČR
  R&D Projects: GA MPO FI-IM/065
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : ultrasound * generator * sonicator
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0198443
   
   
 9. 9.
  0361026 - ÚACH 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav - Horák, L.
  Ultrazvukový generátor s výkonem 300 W se sonifikátorem.
  [Ultrasound generator and sonicator with power 300 W.]
  Internal code: Ultrazvukový generátor 1 ; 2006
  Technical parameters: Funkční vzorek je technologicky využívat k preparaci látek a pro další vědeckou práci v Pilotním centru UACH AV ČR,Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje 129/2006/FI-IM/065, 30.6.2006
  Economic parameters: Využití pro další vědeckou práci v Pilotním centru UACH AV ČR
  R&D Projects: GA MPO FI-IM/065
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : ultrasound * generator * sonicator
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0198442
   
   
 10. 10.
  0359098 - ÚACH 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štengl, Václav - Vláčil, P.
  Příprava koloidních nanočástic uhlíku.
  [Preparation of colloidal carbon nanoparticles.]
  Internal code: graphene ; 2010
  Technical parameters: Pilotní ověřeníní technologie přípravy graphenu,NANOGIES s.r.o.,27630064,1.4.2011
  Economic parameters: nízkonákladná technologie příprav graphenu
  R&D Projects: GA MPO FI-IM5/239
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : nanostate * separation * nanopowder * nanoparticle * nanoparticle * drying * water solution * liquid
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0196951
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.