Search results

 1. 1.
  0481524 - ÚACH 2018 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Cerdán, L. - Braborec, Jakub - Garcia-Moreno, I. - Costela, A. - Londesborough, Michael Geoffrey Stephen
  Anti-B18H22: A Brand-New Laser Material.
  Conference on Lasers and Electro-Optics - Technical Digest. New York: IEEE, 2014, č. článku 6989541. ISSN 2160-9020.
  [Conference on Laser and Electro-Optics. San Jose (US), 08.06.2014-13.06.2014]
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Laser excitation * Measurement by laser beam * Chemical lasers
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277699
   
   
 2. 2.
  0443207 - ÚACH 2016 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Braborec, Jakub - Černá, H. - Benkocká, M. - Kolská, Z. - Londesborough, Michael Geoffrey Stephen
  Tuning the Photophysical Properties of Anti-B18H22 [1].
  NANOCON 2014. 6th International conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2015, s. 300-303. ISBN 978-80-87294-53-6.
  [NANOCON 2014. International Conference /6./. Brno (CZ), 05.11.2014-07.11.2014]
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : borane hydrides * singlet oxygen * fluorescent boranes
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0245962
   
   
 3. 3.
  0108177 - UACH-T 20043063 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Londesborough, Michael Geoffrey Stephen - Janoušek, Zbyněk
  A new type of cluster cage structure: the first 11-vertex hypho tricarbaborane [C3B8H15](-).
  [Nový typ klecové struktury : první jedenáctivrcholový trikarbaborán hypho-[C3B8H15](-).]
  EUROBORON 3. Praha: UACH AV ČR, 2004, O15.
  [European Meeting on Boron Chemistry/3./. Průhonice (CZ), 12.09.2004-16.09.2004]
  R&D Projects: GA MŠk LN00A028
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918
  Keywords : boranes * carboranes
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015315
   
   
 4. 4.
  0108174 - UACH-T 20043060 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Londesborough, Michael Geoffrey Stephen - Janoušek, Zbyněk - Hnyk, Drahomír - Štíbr, Bohumil
  Some chemistry of the helmet anion; hypho-[C2B6H13](-).
  [Chemie "helmet" aniontu : hypho--[C2B6H13](-).]
  EUROBORON 3. Praha: UACH AV ČR, 2004, P40.
  [European Meeting on Boron Chemistry/3./. Průhonice (CZ), 12.09.2004-16.09.2004]
  R&D Projects: GA MŠk LN00A028
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918
  Keywords : boranes * carboranes
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015312
   
   
 5. 5.
  0094776 - ÚACH 2008 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Hnyk, Drahomír - Macháček, Jan - Londesborough, Michael Geoffrey Stephen - Kolaski, M. - Kim, K. S.
  Molecular structure determination of known and new macropolyhedral clusters computationally.
  [Určení molekulové struktury známých a nových makropolyhedrálních klastrů pomocí chemických výpočtů.]
  EUROBORON 4. Bremen: Universität Bremen, 2007, s. 127.
  [Euroboron /4./. Bremen (DE), 02.09.2007-06.09.2007]
  R&D Projects: GA MŠk LC523; GA AV ČR(CZ) IAA400320601
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : Molecular structure
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0154510
   
   
 6. 6.
  0030051 - ÚACH 2006 RIV JP eng C - Conference Paper (international conference)
  Janoušek, Zbyněk - Dostál, R. - Londesborough, Michael Geoffrey Stephen - Macháček, Jan - Štíbr, Bohumil
  Azadicarbaborane arachno-5,10,11-C2NB8H12 and its derivatives.
  [Azadikarbaborany arachno-5,10,11-C2NB8H12 a jejich deriváty.]
  IMEBORON-XII. 2005, s. 83.
  [International Conference on Boron Chemistry /12./. Sendai (JP), 11.09.2005-15.09.2005]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC523
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : azadicarbaborane
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0119828
   
   
 7. 7.
  0030050 - ÚACH 2006 RIV JP eng C - Conference Paper (international conference)
  Londesborough, Michael Geoffrey Stephen - Jelínek, Tomáš - Carr, MJ.
  Big Molecule Cluster Boron Chemistry: Macropolyhedral Thiaborane Chemistry Made Easy.
  [Velký molekulový shluk bór chemie: chemie usnadnila mnohostěn thiaboranů.]
  IMEBORON-XII. 2005, s. 111.
  [International Conference on Boron Chemistry /12./. Sendai (JP), 11.09.2005-15.09.2005]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC523
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : macropolyhedral compounds
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0119827