Search results

 1. 1.
  0422885 - ÚACH 2014 MX eng C - Conference Paper (international conference)
  Mosinger, J. - Lang, Kamil - Kubát, Pavel
  Nanofiber materials fotogenerating singlet oxygen.
  International Materials Research Congress 2013. Cancún: European Materials Research Society, 2013.
  [International Materials Research Congress (IMRC) 2013. Cancún (MX), 11.08.2013-15.08.2013]
  Institutional support: RVO:61388980 ; RVO:61388955
  Keywords : singlet oxygen * nanofiber * photosensitizer * photooxidation * antibacterial
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229800
   
   
 2. 2.
  0388471 - ÚCHP 2013 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Slavíček, J. - Šabata, Stanislav - Lang, Kamil - Lhoták, P.
  Příprava stacionárních fází pro HPLC na bázi porfyrinů a calix[4]aren-porfyrinových konjugátů využitelných pro separaci-detekci fullerenů.
  [Preparation of Porphyrin and Calyx[4]-porphyrin Cojugates Based HPLC Columns for the Detection Separation of Fullerenes.]
  Sborník abstraktů. -: -, 2012, s. 1. ISBN N.
  [47. konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2012. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2012-04.11.2012]
  R&D Projects: GA ČR GA203/09/0691
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:61388980
  Keywords : fullerens * porphyrin * separation
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0217373
   
   
 3. 3.
  0388467 - ÚCHP 2013 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Slavíček, J. - Šabata, Stanislav - Lang, Kamil - Lhoták, P.
  Preparation of Porphyrin Based HPLC Columns for the Separation of Fullerenes.
  Chemické Listy 106, Issue s4(SI), P-0978. Praha: Česká společnost chemická, 2012, s1351. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103.
  [EuCheMS Chemistry Congress /4./. Praha (CZ), 26.08.2012-30.08.2012]
  R&D Projects: GA ČR GA203/09/0691
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:61388980
  Keywords : fullerens * porphyrin * separation
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  http://www.euchems-prague2012.cz/basic-information.htm
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0217371
   
   
 4. 4.
  0180437 - UFCH-W 980167 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Juha, Libor - Hamplová, Věra - Pokorná, Zdena - Lang, Kamil - Kubát, Pavel - Stibor, I. - Boody, F. P.
  Sunlight-Induced Oxygenation of Fullerenes Dissolved in Chlorinated Aliphatic Hydrocarbons.
  Proceedings of the Electrochemical Society. Recent Advances in the Chemistry and Physics of Fullerenes and Related Materials. Vol. 97-42. Pennington: ECS, 1998, s. 256-269. ISBN 1-56677-192-7.
  [International Conference on Electrochemical Society. Paris (FR), 00.09.1997]
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0077110
   
   
 5. 5.
  0179515 - UFCH-W 940148 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Klementová, Š. - Kubát, Pavel - Lang, Kamil - Wagnerová, Dana Marie
  Laser Flash Study of Humic Substances as Sesitizers of Pesticides Degradation.
  Proceedings of International Conference of Toxic Compound in Environment. Znojmo, 1993.
  [TOCOEN. Znojmo (CZ), 00.00.1993]
  R&D Projects: GA ČR GA203/93/0463
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0076280
   
   
 6. 6.
  0163063 - UACH-T 990205 RIV SIGLE SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Dudič, M. - Lang, Kamil
  Nové calix[4]arenové deriváty na bázi porfyrinů.
  [Novel calix[4]arene Derivates Based on Porphyrins.]
  Zborník príspevkov. Nitra, 1999, s. H-PO10
  [Zjazd Chemických spoločností /51./. Nitra (SK), 06.09.1999-09.09.1999]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918
  Keywords : porphyrins
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0060327
   
   
 7. 7.
  0162844 - UACH-T 960109 RIV CH eng C - Conference Paper (international conference)
  Wagnerová, Dana Marie - Klementová, Š. - Kubát, Pavel - Lang, Kamil - Mosinger, Jiří
  Mechanisms of Photosensitized Dioxygen Activation Photodynamic Effect and Nucleoproteins.
  IUPAC Congress (36.). Geneva: New Swiss Chemical Society, 1997, s. 58-70.
  [IUPAC Congress /36./. Geneva (CH), 17.08.1997-22.08.1997]
  R&D Projects: GA ČR GA203/96/1322
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0060121
   
   
 8. 8.
  0108721 - UACH-T 20043114 RIV ES eng C - Conference Paper (international conference)
  Lang, Kamil - Kubát, Pavel - Mosinger, Jiří - Shejbal, J.
  Photophysical properties of porphyrins non-covalently bound to cyclodextrins.
  [Fotofyzikální vlastnosti porfyrinů nekovalentně vázaných na cyklodextriny.]
  Symposyum on Photochemistry. Granada: University of Granada, 2004, s. 379.
  [IUPAC /20./. Granada (ES), 17.07.2004-22.07.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/02/0420; GA ČR GA203/02/1483
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918
  Keywords : porphyrins
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015840
   
   
 9. 9.
  0097873 - ÚACH 2008 RIV PT eng C - Conference Paper (international conference)
  Káfuňková, Eva - Lang, Kamil - Rojka, T. - Kovanda, F.
  Photofunctional materials based on intercalated layered double hydroxides.
  [Fotofunkční materiály založené na LDH - interkalátech.]
  Euroclay 2007. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2007, s. 104. ISBN 978-972-789-236-5.
  [Euroclay 2007. Aveiro (PT), 22.07.2007-27.07.2007]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/06/1244; GA AV ČR KAN100500651
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : layered double hydroxides
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156919
   
   
 10. 10.
  0097870 - ÚACH 2008 RIV PT eng C - Conference Paper (international conference)
  Kovanda, F. - Káfuňková, Eva - Rojka, T. - Lang, Kamil
  Mg-Al layered double hydroxides intercalated with porphyrins and their photochemical properties.
  [Mg-Al LDH interkalované porfyriny a jejich fotochemické vlastnosti.]
  Euroclay 2007. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2007, s. 94. ISBN 978-972-789-236-5.
  [Euroclay 2007. Aveiro (PT), 22.07.2007-27.07.2007]
  R&D Projects: GA AV ČR KAN100500651; GA ČR(CZ) GA203/06/1244
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : layered double hydroxide
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156916
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.