Search results

 1. 1.
  0511300 - ÚIACH 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Křivánková, Ludmila
  Brněnská elektroforetická škola.
  [Brno Electrophoretic School.]
  Chemické listy. Roč. 114, Č. 1 (2020), s. 10-16. ISSN 0009-2770
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : analytical capillary electrophoresis * analytical capillary isotachophoresis
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  OBOR OECD: Analytical chemistry
  Impact factor: 0.390, year: 2019
  http://hdl.handle.net/11104/0302658
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302658
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0511300_vtisku.pdf1309.9 KBOtherrequire
   
 2. 2.
  0434477 - ÚIACH 2015 RIV DE eng J - Journal Article
  Malá, Zdeňka - Šlampová, Andrea - Křivánková, Ludmila - Gebauer, Petr - Boček, Petr
  Contemporary sample stacking in analytical electrophoresis.
  Electrophoresis. Roč. 36, č. 1 (2015), s. 15-35. ISSN 0173-0835
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA13-05762S
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : biological samples * stacking * trace analysis * zone electrophoresis
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 2.482, year: 2015
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238540
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0434477_IR.pdf5982.1 KBOtherrequire
   
 3. 3.
  0348970 - ÚIACH 2011 RIV DE eng J - Journal Article
  Pantůčková, Pavla - Gebauer, Petr - Boček, Petr - Křivánková, Ludmila
  Recent advances in CE-MS: Synergy of wet chemistry and instrumentation innovations.
  Electrophoresis. Roč. 1, č. 32 (2011), s. 43-51. ISSN 0173-0835
  R&D Projects: GA ČR GA203/08/1536; GA ČR GAP206/10/1219; GA AV ČR IAA400310703
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501
  Keywords : CE * Electrolyte systems * MS
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 3.303, year: 2011
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0189343
   
 4. 4.
  0348927 - ÚIACH 2011 RIV DE eng J - Journal Article
  Pantůčková, Pavla - Křivánková, Ludmila
  Analysis of 5-methyltetrahydrofolate in human blood, serum and urine by on-line coupling of capillary isotachophoresis and zone electrophoresis.
  Electrophoresis. Roč. 31, č. 20 (2010), s. 3391-3399. ISSN 0173-0835
  R&D Projects: GA ČR GA203/08/1536; GA ČR GAP206/10/1219; GA AV ČR IAA400310703
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501
  Keywords : 5-methyltetrahydrofolate * human blood * hyphenation of capillary isotachophoresis and zone electrophoresis
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 3.569, year: 2010
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0189310
   
 5. 5.
  0331323 - ÚIACH 2010 RIV NL eng J - Journal Article
  Šlampová, Andrea - Křivánková, Ludmila - Gebauer, Petr - Boček, Petr
  Standard systems for measurement of pK values and ionic mobilities 2. Univalent weak bases.
  Journal of Chromatography A. Roč. 1216, č. 17 (2009), s. 3637-3641. ISSN 0021-9673
  R&D Projects: GA AV ČR IAA400310609; GA AV ČR IAA400310703; GA ČR GA203/08/1536
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501
  Keywords : CZE * dissociation constant * ionic mobility * univalent weak bases
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 4.101, year: 2009
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176865
   
 6. 6.
  0320431 - ÚIACH 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Pantůčková, Pavla - Gebauer, Petr - Boček, Petr - Křivánková, Ludmila
  Electrolyte systems for on-line CE-MS. Detection requirements and separation possibilities.
  [Elektrolytové systémy pro on-line CE-MS. Detekční požadavky a separační možnosti.]
  Electrophoresis. Roč. 30, č. 1 (2009), s. 203-214. ISSN 0173-0835
  R&D Projects: GA ČR GA203/08/1536; GA AV ČR IAA400310609; GA AV ČR IAA400310703
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501
  Keywords : mass spectrometry * capillary electrophoresis * electrolyte systems
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 3.077, year: 2009
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169317
   
 7. 7.
  0314726 - ÚIACH 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Šlampová, Andrea - Křivánková, Ludmila - Gebauer, Petr - Boček, Petr
  Standard systems for measurement of pKs and ionic mobilities. 1. Univalent weak acids.
  [Standardní systémy pro měření pKs a iontových mobilit. 1.Monovalentní slabé kyseliny.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1213, č. 1 (2008), s. 25-30. ISSN 0021-9673
  R&D Projects: GA ČR GA203/08/1536; GA AV ČR IAA400310609; GA AV ČR IAA400310703
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501
  Keywords : dissociation constant * ionic mobility * univalent weak acids
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 3.756, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0165139
   
 8. 8.
  0309457 - ÚIACH 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Nováková, Michaela - Křivánková, Ludmila - Skalická, I. - Bartoš, M. - Vytřas, K.
  ITP determination of potassium and ammonium in fertilizers and silage.
  [Izotachoforetické stanovení draselných a amonných iontů v hnojivech a siláži.]
  Chromatographia. Roč. 67, Suppl. (2008), S63-S68. ISSN 0009-5893.
  [Advances in Chromatography and Electrophoresis 2007 and Chiranal 2007. Olomouc, 24.06.2007-27.06.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA203/05/2106; GA AV ČR IAA400310703
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501
  Keywords : capillary electrophoresis * ammonium * potassium
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 1.312, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161581
   
 9. 9.
  0309189 - ÚIACH 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Nováková, Michaela - Křivánková, Ludmila
  Determination of ethylglucuronide in human serum by hyphenation of capillary isotachophoresis and zone electrophoresis.
  [Stanovení etyglukuronidu v lidském séru kombinací kapilární izotachoforézy a zónové elektroforézy.]
  Electrophoresis. Roč. 29, č. 8 (2008), s. 1694-1700. ISSN 0173-0835
  R&D Projects: GA ČR GA203/05/2106; GA AV ČR IAA400310703; GA MŠk LC06023
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501
  Keywords : ethyl glucuronide * human serum * CITP-CZE
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 3.509, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161401
   
 10. 10.
  0162494 - UIACH-O 20033055 RIV DE eng J - Journal Article
  Křivánková, Ludmila - Pantůčková, Pavla - Gebauer, Petr - Boček, Petr - Caslavska, J. - Thormann, W.
  Chloride present in biological samples as a tool for enhancement of sensitivity in capillary zone electrophoretic analysis of anionic trace analytes.
  Electrophoresis. Roč. 24, č. 3 (2003), s. 505-517. ISSN 0173-0835
  R&D Projects: GA ČR GA203/02/0023; GA ČR GA203/01/0401; GA AV ČR IAA4031103
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4031919
  Keywords : acetoacetate * capillary zone electrophoresis * chloride stacking effects
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 4.040, year: 2003
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0059807