Search results

 1. 1.
  0161712 - UIACH-O 940085 CZ cze D - Thesis
  Křivánková, Ludmila
  Příspěvek k teorii a praxi volby elektrolytových systémů pro aplikační využití analytické kapilární elektroforézy. Kandidátská disertační práce.
  UIACH AVČR. 19940524. - Brno: ÚIACH AV ČR, 1994. - s.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0059033