Search results

 1. 1.
  0462152 - ÚIACH 2017 RIV cze P1 - User Module
  Foret, František - Křenková, Jana - Morávková, J. - Buk, J.
  Průtokové zařízení pro selektivní adsorpci a zakoncentrování složek kapalného vzorku.
  [Flow-through device for selective adsorption and concentration of liquid sample components.]
  2016. Owner: Masarykova univerzita, Brno, CZ; Pardam, s.r.o., Pardubice, CZ; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno, CZ. Date of the utility model acceptance: 15.11.2016. Utility model number: 29993
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-06319S; GA ČR(CZ) GBP206/12/G014
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : inorganic nanofibers * forcespinning * selective adsorption
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10224411&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0264595
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0462152.pdf10569.1 KBPublisher’s postprintopen-access