Search results

 1. 1.
  0340413 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
  Seismické oblasti. Atlas krajiny České republiky. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.; MŽP ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy Průhonice. 2009.
  [Seismic zones. Landscape Atlas of the Czech Republic. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. et al.; Ministry of the Environment CR and the Silva Tarouca Res. Inst. Průhonice. 2009.]
  Internal code: USMH/2010/320/33 ; 2009
  Technical parameters: Zóny jsou vyděleny dle hodnot efektivního špičkového zrychlení [effective peak acceleration) ag udaných v jednotkách tíhového zrychlení ; měřítko: 1 : 2 000 000
  Economic parameters: Mapa seismických oblastí na území ČR
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506; GA MŠk 1P05ME781; GA AV ČR IBS3012007; GA AV ČR 1QS300460551
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : seismic hazard * engineering seismology
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183658
   
   
 2. 2.
  0340412 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
  Seismické zatížení staveb. Atlas krajiny České republiky. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.; MŽP ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy Průhonice. 2009.
  [Seismic load of building. Landscape Atlas of the Czech Republic. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. et al.; Ministry of the Environment CR and the Silva Tarouca Res. Inst. Průhonice. 2009.]
  Internal code: USMH/2010/320/32 ; 2009
  Technical parameters: Intenzity vyjádřeny v hodnotách MSK-64 ; měřítko: 1 : 2 000 000
  Economic parameters: Mapa maximálních intenzit očekávaných pro území ČR
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506; GA MŠk 1P05ME781; GA AV ČR IBS3012007; GA AV ČR 1QS300460551
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : seismic hazard * engineering seismology
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183657
   
   
 3. 3.
  0340411 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
  Maximální pozorované intenzity zemětřesení v sídlech (do roku 1998). Atlas krajiny České republiky. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.; MŽP ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy Průhonice. 2009.
  [Maximum earthquake intensities observed in settlements till 1998. Landscape Atlas of the Czech Republic. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. et al.; Ministry of the Environment CR and the Silva Tarouca Res. Inst. Průhonice. 2009.]
  Internal code: USMH/2010/320/31 ; 2009
  Technical parameters: Intenzity vyjádřeny v hodnotách MSK-64 ; měřítko: 1 : 2 000 000
  Economic parameters: Mapa maximálních pozorovaných intenzit na území ČR
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506; GA MŠk 1P05ME781; GA AV ČR IBS3012007; GA AV ČR 1QS300460551
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : seismic hazard * engineering seismology
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183656
   
   
 4. 4.
  0340410 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
  Seismické ohrožení. Atlas krajiny České republiky. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.; MŽP ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy Průhonice. 2009.
  [Seismic Hazard. Landscape Atlas of the Czech Republic. Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. et al.; Ministry of the Environment CR and the Silva Tarouca Res. Inst. Průhonice. 2009.]
  Internal code: USMH/2010/320/30 ; 2009
  Technical parameters: Ohrožení je vyjádřeno v jednotách špičkového zrychlení ; měřítko: 1 : 2 000 000
  Economic parameters: Mapa seismického ohrožení ČR
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506; GA MŠk 1P05ME781; GA AV ČR IBS3012007; GA AV ČR 1QS300460551
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : seismic hazard * engineering seismology
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183655
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.