Search results

 1. 1.
  0466274 - ÚSMH 2017 RIV CZ cze L1 - Norms
  Máca, J. - Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
  Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby. ČSN EN 1998-1 (73 0036); ZMĚNA Z4.
  [Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. ČSN EN 1998-1 (73 0036).]
  ČSN EN 1998 -1 (73 0036); ZMĚNA Z4 ; Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha ; 2016
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : seismic zone * seismic loading * Eurocode 8
  Subject RIV: JN - Civil Engineering
  http://seznamcsn.unmz.cz/DetailZmeny.aspx?k=99089
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0264614

             
   
   
 2. 2.
  0336914 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L1 - Norms
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
  Česká technická norma Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení. Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby. NA: Národně stanovené parametry a doplňující informace. Článek 3.2.1. Seizmické oblasti ČR.
  [National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. Seismic regions for the Czech Republic.]
  ČSN EN 1998-1-2009 (730036) ; Český normalizační institut ; 2009
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : Eurocode 8 * National annex for CR * seismic regions
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181037

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.