Search results

 1. 1.
  0577584 - ÚSMH 2024 RIV cze P - Patent Document
  Málek, Jiří
  Generátor harmonických seismických vln a sestava pro seismickou prospekci.
  [Generator of harmonic seismic waves and system for seismic prospecting.]
  2023. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 04.05.2023. Patent Number: 309648
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TP01010055
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : seismic prospecting * seismic beacon * harmonic waves
  OECD category: Geology
  https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309648.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0346720
   
   
 2. 2.
  0336586 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze P - Patent Document
  Brokešová, J. - Málek, Jiří - Štrunc, Jaroslav
  Rotační seismický senzorový systém, seismická měřicí souprava obsahující tento systém a způsob seismického průzkumu.
  [Rotational Seismic Sensor System, Generator of Rotational Seismic Waves and Seismic Measuring Set.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Owner: Matematicko fyzikální fakulta UK. Date of the patent registration: 30.10.2008. Date of the patent acceptance: 02.11.2009. Patent Number: 301217
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : generator * rotational seismic waves
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180789
   
   
 3. 3.
  0336583 - ÚSMH 2011 CZ cze P - Patent Document
  Brokešová, J. - Málek, Jiří - Štrunc, Jaroslav
  Generátor rotačních seismických vln, seismická měřicí souprava obsahující tento generátor a způsob seismického průzkumu.
  [Generator of Rotational Seismic Waves, Rotational Seismic Sensor System and Seismic Measuring Set.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Owner: Matematicko fyzikální fakulta UK. Date of the patent registration: 30.10.2008. Date of the patent acceptance: 02.11.2009. Patent Number: 301218
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : generator * rotational seismic waves
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301218.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180786
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.