Search results

 1. 1.
  0339790 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Málek, Jiří - Stejskal, Vladimír - Zedník, Jan
  Seismický roj na hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008.
  [Seismic swarm at the Hronov-Poříčí Fault in January 2008.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2009 - (Marková, E.), s. 84-91. ISBN 978-80-86303-14-7.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /29./. Úpice (CZ), 20.05.2008-22.05.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA300420805
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : microearthquake swarm * Hronov-Porici fault * small-aperture seismic array
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183213
   
   
 2. 2.
  0339774 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Brož, Milan - Málek, Jiří
  Doupovské hory – refrakční profily 30.6.2008.
  [Doupovské hory mts. – refraction profiles 30 june 2008.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2009 - (Kaláb, Z.), s. 13-24. ISBN 978-80-248-2119-1. ISSN 1213-1962.
  [OVA ´09 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava (CZ), 07.04.2009-09.04.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA300460602
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : Doupov mts. * refraction profiles * volcanic structure
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183202
   
   
 3. 3.
  0207135 - USMH-B 980035 RIV NL eng C - Conference Paper (international conference)
  Coubal, Miroslav - Málek, Jiří
  Stress-strain relation model of brittle shear zones.
  Proceedings of the second international conference on the mechanics of jointed and faulted rock, Viena 10-14 April 1995. Rotterdam: A.A. Balkema Publishers, 1995 - (Rossmanith, H.), s. 231-234
  [International Conference on the Mechanics of jointed and faulted Rock /2./. Wien (AT), 10.04.1995-14.04.1995]
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0102710
   
   
 4. 4.
  0206700 - USMH-B 940121 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Málek, Jiří
  Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno.
  Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 1994 - (Kaláb, Z.), s. 141-149
  [Regionální konference seismologů. Ostrava (CZ), 10.05.1994]
  R&D Projects: GA ČR GA205/93/2346
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0102284
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.