Search results

 1. 1.
  0353439 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Černý, Martin - Žaloudková, Margit - Glogar, Petr - Sucharda, Zbyněk - Strachota, Adam - Chlup, Zdeněk
  Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek.
  [Strength, elasticity, and fracture of composites with pyrolysed matrices based on methylsiloxane resins with optimized ratio of “T” and “D” components.]
  Design a porušování materiálů, Křehký lom 2010. Brno: Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i, 2010 - (Dlouhý, I.), s. 193-200. ISBN 978-80-87434-01-7.
  [Design a porušování materiálů. Brno (CZ), 04.11.2010]
  R&D Projects: GA ČR GA106/09/1101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : mechanical properties * composites, pyrolysis * methylsiloxane resin
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0192690
   
   
 2. 2.
  0110152 - USMH-B 20040142 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Černý, Martin - Glogar, Petr - Dusza, J.
  Elastické a lomové vlastnosti tepelně odolných kompozitů s keramickou matricí při 900-1300řC.
  [Elastic and fracture properties of refractory ceramic matrix composites at 900-1300řC.]
  Lomové chování inherentně křehkých materiálů. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2004 - (Dlouhý, I.; Chlup, Z.), s. 55-64. ISBN 80-239-3646-8.
  [Křehký lom 2004. Brno (CZ), 11.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA106/02/0177; GA ČR GP106/02/P025
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908
  Keywords : polysiloxane resins * ceramic matrix composites * ceramic fibers
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0017240
   
   
 3. 3.
  0088743 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Glogar, Petr - Černý, Martin - Sucharda, Zbyněk
  Křehké chování kompozitů s čedičovými vlákny po expozici v horkém vzduchu.
  [Brittle behaviour of composites with basalt fibres after exposition in hot air.]
  Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2007 - (Dlouhý, I.), s. 263-274. ISBN 978-80-254-0725-7.
  [Křehký lom 2007. Brno (CZ), 31.10.2007-01.11.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA106/05/0817
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : brittle fracture * fibrous composite * basalt fibres
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0150170