Search results

 1. 1.
  0564644 - ÚSMH 2023 RIV cze P1 - User Module
  Balík, Karel - Jančová, A. - Křížková, Martina - Lukšíček, Jiří - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit
  Zařízení na potahování vláken biodegradabilním polymerem.
  [Equipment for coating fibers with biodegradable polymer.]
  2022. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 19.07.2022. Utility model number: 36228
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TP01010055
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : device for coating fibres * thin biodegradable wires * biodegradable polymers * wires for surgery
  OECD category: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036228.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336337
   
   
 2. 2.
  0499424 - ÚSMH 2019 RIV cze P1 - User Module
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Balík, Karel - Rýglová, Šárka - Sucharda, Zbyněk - Hubálek Kalbáčová, M. - Sauerová, P. - Juhás, Štefan - Juhásová, Jana - Klíma, Jiří - Tonar, Z. - Kubíková, T. - Žaloudková, Margit - Braun, Martin
  Degradovatelné kompozitní náhrady kostní tkáně s řízenou dobou degradace na bázi poly(DL-laktidu), kolagenu, bioapatitu a hyaluronanu sodného.
  [Degradable composite bone tissue replacement with controllable rate of degradation, based on poly(DL-lactide), collagen, bioapatite and sodium hyaluronan.]
  2017. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v. v. i. - 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni. Date of the utility model acceptance: 18.12.2017. Utility model number: 31321
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV15-25813A
  Institutional support: RVO:67985891 ; RVO:67985904
  Keywords : collagen * calcium phosphate * bioapatite * polylactide * scaffold * tissue engineering * degradability
  OECD category: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors); Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors) (UZFG-Y)
  http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031321.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291629
   
   
 3. 3.
  0499419 - ÚSMH 2019 RIV cze P1 - User Module
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Balík, Karel - Rýglová, Šárka - Sucharda, Zbyněk - Hubálek Kalbáčová, M. - Sauerová, P. - Juhás, Štefan - Juhásová, Jana - Klíma, Jiří - Tonar, Z. - Kubíková, T. - Žaloudková, Margit - Braun, Martin
  Degradovatelné kompozitní náhrady kostní tkáně s řízenou dobou degradace na bázi bioapatitu, kolagenu, poly(DL-laktidu) a hyaluronanu sodného.
  [Degradable composite bone tissue replacement with controllable rate of degradation, based on bioapatite, collagen, poly(DL-lactide) and sodium hyaluronan.]
  2018. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v. v. i. - 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni. Date of the utility model acceptance: 09.01.2018. Utility model number: 31358
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV15-25813A
  Institutional support: RVO:67985891 ; RVO:67985904
  Keywords : collagen * calcium phosphate * bioapatite * polylactide * scaffold * tissue engineering * degradability
  OECD category: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors); Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors) (UZFG-Y)
  http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031358.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291623
   
   
 4. 4.
  0454633 - ÚSMH 2016 RIV cze P1 - User Module
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Rýglová, Šárka - Sedláček, R. - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit - Balík, Karel - Braun, Martin - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Denk, František
  Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii.
  [Biologically active nanocomposite layer based on collagen nanofibers with integrated calcium phosphate particles for applications in orthopedics.]
  2015. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Date of the utility model acceptance: 14.12.2015. Utility model number: 28981
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010330
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : collagen * calcium phosphate * nanolayer * orthopaedic-traumatological infection * osteogenic activity
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028981.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0255309
   
   
 5. 5.
  0425487 - ÚSMH 2014 RIV cze P1 - User Module
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Sucharda, Zbyněk - Rýglová, Šárka - Sedláček, R.
  Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem.
  [Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Submicron Bioapatite.]
  2013. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Date of the utility model acceptance: 09.12.2013. Utility model number: 26213
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : hybrid composite * bioapatite * bone substitute
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063674&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231388
   
   
 6. 6.
  0425484 - ÚSMH 2014 RIV cze P1 - User Module
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Sucharda, Zbyněk - Rýglová, Šárka - Sedláček, R.
  Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem.
  [Particulate Composite Bone Tissue Replacements with Nano Calcium Deficient Hydroxyapatite.]
  2013. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Date of the utility model acceptance: 09.12.2013. Utility model number: 26215
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : particulate composite * calcium deficient hydroxyapatite * bone substitute
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063749&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231387
   
   
 7. 7.
  0425483 - ÚSMH 2014 RIV cze P1 - User Module
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Sucharda, Zbyněk - Rýglová, Šárka - Sedláček, R.
  Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem.
  [Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Nano Calcium Deficient Hydroxyapatite.]
  2013. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Date of the utility model acceptance: 09.12.2013. Utility model number: 26216
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : hybrid composite * calcium deficient hydroxyapatite * bone substitute
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063777&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231357
   
   
 8. 8.
  0425479 - ÚSMH 2014 RIV cze P1 - User Module
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Sucharda, Zbyněk - Rýglová, Šárka - Sedláček, R.
  Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem.
  [Particulate Composite Bone Tissue Replacements with Submicron Bioapatite.]
  2013. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Date of the utility model acceptance: 09.12.2013. Utility model number: 26214
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : particulate composite * bioapatite * bone substitute
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063737&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231386
   
   
 9. 9.
  0370708 - ÚSMH 2012 RIV cze P1 - User Module
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Sucharda, Zbyněk - Sedláček, R. - Sochor, M.
  Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým.
  [Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Nano Tricalcium Phosphate.]
  2011. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Date of the utility model acceptance: 12.12.2011. Utility model number: 23060
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/09/1000
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : hybrid composite * tricalcium phosphate * bone substitute
  Subject RIV: BO - Biophysics
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023060.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0204426
   
   
 10. 10.
  0370691 - ÚSMH 2012 RIV cze P1 - User Module
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Sucharda, Zbyněk - Sedláček, R. - Sochor, M.
  Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem.
  [Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Nano Hydroxyapatite.]
  2011. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Date of the utility model acceptance: 14.11.2011. Utility model number: 22946
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/09/1000
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : hybrid composite * hydroxyapatite * bone substitute
  Subject RIV: BO - Biophysics
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022946.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0204414
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.