Search results

 1. 1.
  0499447 - ÚSMH 2019 RIV cze P - Patent Document
  Marx, Daniela - Krist, Pavel - Chvátil, David - Balík, Karel - Čejka, Z.
  Biomateriál na bázi želatiny pro výrobu kostních náhrad a výplní a způsob jeho přípravy.
  [Biomaterial based on gelatin for the production of bone replacements and fillings and method of its preparation.]
  2018. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 21.02.2018. Patent Number: 307219
  Institutional support: RVO:67985891 ; RVO:61389005
  Keywords : gelatin * radiation crosslinking * biocomposite * calcium phosphate
  OECD category: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect); Nuclear physics (UJF-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307219.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291655

             
   
   
 2. 2.
  0307949 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze P - Patent Document
  Balík, Karel - Černý, Martin - Sochor, M. - Suchý, Tomáš - Sucharda, Zbyněk - Hulejová, H. - Pešáková, V.
  Kostní náhrady a výplně na bázi kompozitních materiálů a způsob jejich přípravy.
  [Bone Replacements and Filling Elements Based on Composite Materials and the Method of their Preparation.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, 2008. Owner: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Date of the patent registration: 07.11.2005. Date of the patent acceptance: 17.03.2008. 4 s. Patent Number: 299109
  R&D Projects: GA ČR GA106/03/1167
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : poly-dymethyl siloxane * glass fibers * open pores
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160569

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.