Search results

 1. 1.
  0575699 - ÚGN 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Vavro, Leona - Vavro, Martin - Daněk, T. - Kajzar, Vlastimil - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu.
  [Development of tools to minimise the risks of air contamination by respirable asbestos fibres released from the rock environment by human activities - summary research report on the progress and results of the project solution.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. a VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. 207 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Keywords : naturally occuring asbestos * rocks * aggregate * sampling * analysis * Czech Republic
  OECD category: Mineralogy
  https://www.ugn.cas.cz/other/map/azrock/download/TACR_AZROCK_Zprava.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0345438
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0575699.pdf259.4 MBOtherrequire
   
   
 2. 2.
  0573374 - ÚGN 2024 CZ cze V - Research Report
  Waclawik, Petr - Ptáček, Jiří - Vavro, Martin
  Interpretace regionálních zlomů v úrovni karbonského strukturního patra a zkušenosti s projevy napětí v jejich okolí využitelné pro oblast elektrárny Dětmarovice (EDĚ).
  [Interpretation of regional faults at the Carboniferous structural level and experiences with manifestation of stress in vicinity faults at the area of the power plant Dětmarovice.]
  1. - Ostrava: ÚJV Řež, a.s./Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2023. 42 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : regional faults * carboniferous structural level * stress * induced seismicity
  OECD category: Geology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343840
   
   
 3. 3.
  0570808 - ÚGN 2024 CZ cze V - Research Report
  Bukovská, Z. - Rukavičková, L. - Chabr, T. - Morávek, R. - Levý, O. - Sosna, K. - Souček, Kamil - Vavro, Martin - Zelinková, T. - Dobeš, P. - Švagera, O. - Kryl, J. - Soejono, I. - Řihošek, J. - Holeček, J. - Hanák, J. - Čermák, F. - Kašpar, R. - Mareček, L. - Nedvěd, J. - Vavro, Leona - Waclawik, Petr - Staš, Lubomír - Myška, O.
  Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – druhá průběžná zpráva.
  [Geological and geotechnical characterisation of the mining environment - URF Bukov II - Interim report II.]
  1. - Praha: SÚRAO, 2023. 181 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : geological documentation * 3D model * petrography * Bukov URF * petrophysical data
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342147
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0570808.pdf017.6 MBOtherrequire
   
   
 4. 4.
  0570119 - ÚGN 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Waclawik, Petr - Souček, Kamil - Vavro, Martin - Kukutsch, Radovan - Schuchová, Kristýna - Gong, Libin - Kubina, Lukáš - Zajícová, Vendula - Nohejl, Zdeněk - Rutar, Tomáš
  Výzkum použití geotechnických metod - Etapová zpráva – Etapa C.
  [Research of geotechnical methods – Stage research report – Stage C.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2021. 129 s.
  R&D Projects: GA MPO FV20294
  Keywords : geotechnical methods * laboratory methods * numerical simulations
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341477
   
   
 5. 5.
  0570113 - ÚGN 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Waclawik, Petr - Souček, Kamil - Vavro, Martin - Schuchová, Kristýna - Kukutsch, Radovan - Kubina, Lukáš
  Hodnocení kvality horninového masivu alternativními metodami – srovnání rozdílných litologických prostředí (metamorfované/vulkanické/sedimentární).
  [Evaluation of rock mass quality by alternative methods - comparison of various lithological conditions (metamorphic/volcanic/sedimentary).]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2021. 17 s.
  R&D Projects: GA MPO FV20294
  Keywords : quality of rock mass * alternative methods * structural mapping * Schmidt hammer
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341463
   
   
 6. 6.
  0570085 - ÚGN 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Waclawik, Petr - Souček, Kamil - Vavro, Martin - Zajícová, Vendula
  Charakterizace zóny poškození ražbou (EDZ) v rozdílných geotechnických podmínkách.
  [Characterization of the Excavation Damage Zone (EDZ) in different geotechnical conditions.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2020. 34 s.
  R&D Projects: GA MPO FV20294
  Keywords : RQD * porosity * Excavation Damage Zone * OBI * ABI
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341441
   
   
 7. 7.
  0570078 - ÚGN 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Waclawik, Petr - Souček, Kamil - Vavro, Martin - Kubina, Lukáš - Rutar, Tomáš
  Stanovení porušenosti horninového masívu pomocí akustického a optického televizoru – vulkanické horniny, Experimentální štola Josef.
  [Determination of rock mass failure using acoustic and optical television - volcanic rocks, Experimental gallery Josef.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2020. 13 s.
  R&D Projects: GA MPO FV20294
  Keywords : rock mass failure * OBI method * ABI method
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341436
   
   
 8. 8.
  0570077 - ÚGN 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Waclawik, Petr - Souček, Kamil - Vavro, Martin
  Geotechnické zhodnocení průzkumného vrtu JTGeo01, Experimentální štola Josef.
  [Geotechnical evaluation of exploration borehole No. JTGeo01, Experimental gallery Josef.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2019. 11 s.
  R&D Projects: GA MPO FV20294
  Keywords : geotechnical evaluation * exploratory borehole * volcanic-sedimentary rock mass
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341434
   
   
 9. 9.
  0570075 - ÚGN 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Waclawik, Petr - Souček, Kamil - Vavro, Martin - Kukutsch, Radovan - Rutar, Tomáš - Nohejl, Zdeněk
  Stanovení porušenosti horninového masivu pomocí akustického a optického televizoru – metamorfované horniny, Důl Rožná.
  [Determination of rock mass failure using acoustic and optical television - metamorphic rocks, Rožná Mine.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2019. 16 s.
  R&D Projects: GA MPO FV20294
  Keywords : rock mass failure * OBI method * ABI method
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341433
   
   
 10. 10.
  0570072 - ÚGN 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Waclawik, Petr - Souček, Kamil - Vavro, Martin
  Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horniny pro účely kalkulace napětí na základě měření sondami CCBO.
  [Determination of physical-mechanical properties of rock for the purpose of rock mass stress calculation based on CCBO probes measurements.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2019. 13 s.
  R&D Projects: GA MPO FV20294
  Keywords : physico-mechanical properties * methodological procedures * mechanical press
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341430
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.