Search results

 1. 1.
  0556093 - ÚGN 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Bláha, P. - Duras, R. - Gebauer, J. - Staš, Lubomír - Waclawik, Petr - Královcová, J. - Březina, J. - Srb, R.
  Ověřená technologie - Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby. FV20294.
  [Verified technology - Development of geotechnical and geophysical methods for obtaining of 2D and 3D view of geological structures. FV20294.]
  Internal code: OT ÚGN AV ČR 02/2021 ; 2021
  Technical parameters: Ověřená technologie umožňuje komplexní, racionální a ekonomický průzkum podzemních prostor pro účely např. ukládání radioaktivního odpadu, liniové podzemní stavby atd. Ověřená technologie bude využita v průzkumné praxi nejprve samotným tvůrcem, později bude možné, po vypracování licenčních podmínek, její použití jiným subjektem.
  Economic parameters: Ověřená technologie umožňuje úsporu státních prostředků na průzkum podzemních prostor např. za účelem ukládání radioaktivního odpadu atd. díky komplexní aplikaci kombinace geotechnických a geofyzikálních metod průzkumu s využitím specializovaného softwaru.
  R&D Projects: GA MPO FV20294
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : EDZ * geotechnics * resistivity * geological and borehole radar * geological structure * geophysics * tomography * underground construction * software * seismic tomography
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330474
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.