Search results

 1. 1.
  0183141 - UGN-S 20033024 CZ cze I - Internal Report
  Souček, Kamil - Šimkovičová, Jarmila
  Problematika kategorizace injektážních postupů s vytyčením jejich použitelnosti. Problematika stability podzemních staveb s ohledem na působení vody. Vliv podzemní vody na vlastnosti okolního prostředí. Možnosti sledování stability starých důlních děl.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2003. 76 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : underground construction * water
  Subject RIV: JM - Building Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079655
   
   
 2. 2.
  0183001 - UGN-S 20023053 CZ cze I - Internal Report
  Souček, Kamil - Šimkovičová, Jarmila
  Laboratorní zkoušky geokompozitů na bázi dvousložkových injektážních silikátových systémů Geosil, Geosil X a Triosil a nesoudržných zemin.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2002. 20 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : geocomposites
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079515
   
   
 3. 3.
  0182985 - UGN-S 20023037 CZ cze I - Internal Report
  Souček, Kamil
  Současný stav a metody výzkumu parametrů injektáže zemin a hornin.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2002. 69 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : grouting
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079499
   
   
 4. 4.
  0182983 - UGN-S 20023035 CZ cze I - Internal Report
  Souček, Kamil - Šňupárek, Richard - Šimkovičová, Jarmila
  Studie metod a prostředků pro těsnící injektáže hornin a zemin v okolí starých důlních děl.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2002. 43 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : chemical grouting * coal seam * reinforcing
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079497
   
   
 5. 5.
  0182861 - UGN-S 20013157 CZ cze I - Internal Report
  Souček, Kamil
  Injektážní hmoty pro zpevňování, utěsňování a výplň horninového a zeminového prostředí.
  Ostrava: ÚGN AVČR, 2001. 19 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Subject RIV: JJ - Other Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079375
   
   
 6. 6.
  0182774 - UGN-S 20003068 CZ cze I - Internal Report
  Šňupárek, Richard - Souček, Kamil - Martinec, Petr - Konečný, Pavel - Šimkovičová, Jarmila - Malík, Josef - Ščučka, Jiří - Mikšík, Zdeněk
  Stabilizace horninového masivu v uhelných dolech pomocí syntetických pryskyřic. Závěrečná zpráva grantového projektu GA ČR 105/97/0967.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 1999. 205 s.
  R&D Projects: GA ČR GA105/97/0967
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079289
   
   
 7. 7.
  0182737 - UGN-S 20003030 CZ cze I - Internal Report
  Staš, Lubomír - Souček, Kamil - Rambouský, Zdeněk - Hortvík, Karel - Velička, Vilém - Šimkovičová, Jarmila
  Sledování vlivu bezvýlomové trhací práce na horský masiv 2.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2000. 30 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079252
   
   
 8. 8.
  0182736 - UGN-S 20003029 CZ cze I - Internal Report
  Staš, Lubomír - Hortvík, Karel - Rambouský, Zdeněk - Souček, Kamil - Šimkovičová, Jarmila - Velička, Vilém
  Sledování vlivu bezvýlomové trhací práce na horský masiv.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 1999. 27 s.
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079251
   
   
 9. 9.
  0182591 - UGN-S 990141 CZ cze I - Internal Report
  Hortvík, Karel - Staš, Lubomír - Souček, Kamil - Šimkovičová, Jarmila
  Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko-2.
  Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba: Ústav geoniky AV ČR, 1999. 26 s.
  Subject RIV: JM - Building Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0079106
   
   
 10. 10.
  0107736 - UGN-S 20043054 CZ cze I - Internal Report
  Staš, Lubomír - Souček, Kamil - Zeman, Vladislav - Šňupárek, Richard - Ptáček, J. - Janas, P. - Horyl, P.
  Zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje "Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor". Projekt č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů" za 4. čtvrtletí roku 2004. Průběžná zpráva za 4. a 5. etapu.
  Ostrava: ÚGN AV ČR, 2004. 36 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906
  Keywords : strata movements * methane * safety in mines
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0014878
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.